Jak izolować podłogę w domu energooszczędnym?

Głównym zadaniem podłoża, na którym spoczywa podłoga, jest- poza przejmowaniem działających na nią obciążeń statycznych i dynamicznych oraz przenoszeniem ich na grunt, ochrona domu przed wilgocią. Odbywa się to bezpośrednio, gdy podłożem jest właśn

Jak docieplać ściany?

Dom nosi miano energooszczędnego wówczas, gdy spełnia następujący warunek - współczynnik przenikania ciepła U jego ścian musi wynosić 0,15-0,25 [W/(m2*K)]. Ściany takiego typu domu ociepla się najczęściej na dwa najbardziej popularne sposoby. Pierw

Izolacja dachu i poddasza

Izolacja dachu i poddasza w nieruchomości jest bardzo istotną kwestią,  straty energii cieplnej przez te elementy mogą wynieść nawet 30%. Jeśli pomieszczenia na poddaszu nie są użytkowane, to można ocieplić tylko strop. W przypadku użytkowania tej

Czy wiesz, ile tracisz przez mostki termiczne?

Mostki termiczne to miejsca takie jak narożniki budynku, przyłącza, przejścia instalacji, styki materiałów o różnej przewodności cieplnej, jak i przerwy w izolacji. Innymi słowy są to miejsca w ścianach zewnętrznych budynku, przez które ciepło ucie

Izolacje

Izolacja domu jest podstawową rzeczą jeżeli chodzi o budynek energooszczędny. Na rynku dostępnych jest wiele metod a także materiałów izolacyjnych. W tym dziale skupiamy się na tym, aby przedstawić jak ocieplać podłogi, ściany i dachy nie przepłacają

Charakterystyka badania szczelności metodą Blower Door

Każdy budynek energooszczędny powinien być nie tylko dobrze izolowany, ale także powinien mieć szczelne przegrody zewnętrzne. Szczelność budynku jest bardzo istotna z punktu widzenia zmniejszenia strat cennego ciepła, a co za tym idzie ograniczenia

Szczelność budynku a wentylacja

W budynkach nowoczesnych i energooszczędnych bardzo istotne jest doprowadzenie wymaganej ze względów fizjologicznych oraz higienicznych odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Równie ważne jest ograniczenie ilości ciepła niezbędnego do podgrzania g

Szczelność i wentylacja

Na ogrzanie domu zużywamy średnio ok. 70% pobieranej przez nas energii. Wraz z powietrzem, które uchodzi z domu tracimy również ciepło. Powietrze znajdujące się w naszych domach musi być jednak wymieniane ze względów higienicznych oraz z uwagi na zaw

Osłony okienne

Okna w domach energooszczędnych pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim są odpowiedzialne za wpuszczenie promieni słonecznych oświetlających pomieszczenia. Wraz z promieniami słońca do naszych domów dostaje się też ciepło słoneczne. Budownictwo ener

Okna w domu energooszczędnym

Okna są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym każdego projektowanego budynku. Zazwyczaj stanowią główną drogę ucieczki ciepła na zewnątrz budynku, lecz wyróżniają się także bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej, co pozwala wykorzy
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013