Osłony okienne

Okna w domach energooszczędnych pełnią wiele funkcji. Przede wszystkim są odpowiedzialne za wpuszczenie promieni słonecznych oświetlających pomieszczenia. Wraz z promieniami słońca do naszych domów dostaje się też ciepło słoneczne. Budownictwo energooszczędne czy pasywne stawia rolę okien znacznie wyżej. Ich powierzchnia powinna być największa po stronie południowej, dzięki czemu będą w stanie wpuścić do naszych domów znaczną ilość ciepła, która w budownictwie pasywnym jest głównym sposobem ogrzewania domu.  Przenikalność cieplna okien niesie za sobą także straty, wynikające z uciekania ciepła w okresach bez słońca co jest szczególnie uciążliwe w przypadku dużych powierzchni.


Duże powierzchnie okienne po stronie południowej w znacznym stopniu potrafią ogrzać dom w zimie. Niestety problem pojawia się latem, kiedy chcielibyśmy, aby w domu panował przyjemny chłód. Kolejną niezbędną inwestycją w domu energooszczędnym są przesłony okienne, które zapewniają duży komfort użytkowania, ale też umożliwiają oszczędności energii. Osłony okienne są wstanie poprawić izolacyjność cieplną okna od 10 do 30 %. W dużym stopniu odpowiadają za regulację ilości światła i energii docierającej do naszego domu. Przesłony okienne muszą dynamicznie reagować na zmiany pogody – tak, by wykorzystywać dostępną energię kiedy jest ciepło, ale również ograniczać jej ubytek. Na rynku istnieje wiele produktów umożliwiających regulację ilości światła i ciepła docierającego do naszych domów.

 

Daszki i markizy


Dach wystający poza ściany lub daszki montowane na stałe są w stanie regulować ilość promieni słonecznych wpadających do domu. Odpowiednio zaprojektowany dach po stronie południowej podczas lata, kiedy słońce jest wysoko na niebie, będzie zacieniał okna. W czasie zimy, słońce w naszej szerokości geograficznej znajduje się znacznie niżej, dzięki czemu dociera do pomieszczeń domowych. Niestety wysokość słońca nie zawsze idzie w parze z temperaturą na zewnątrz. Alternatywą lub też uzupełnieniem mogą byś ruchome markizy, które możemy zwinąć, bądź rozwinąć w zależności od warunków atmosferycznych. Tego typu przesłony, oprócz regulacji ilości światła, posiadają także walory estetyczne. Niestety chronią tylko przed nadmiernym promieniowaniem, chroniąc dom jedynie przed przegrzewaniem. Rozwiązaniem bardziej kompleksowym są żaluzje bądź rolety okienne.

 

Żaluzje i rolety

Żaluzje złożone są z równoległych listewek. Dzięki takiej budowie umożliwiają zacienienie pomieszczenia pozostawiając kontakt wzrokowy z otoczeniem, a także umożliwiają wietrzenie pomieszczeń bez konieczności ich podnoszenia. Żaluzje, czy to pionowe czy poziome, pełnią znacznie więcej funkcji. Oprócz możliwości sterowania ilością światła dodatkowo je rozpraszają, tworząc lepsze warunki oświetlenia. Dużo bardziej efektywne są żaluzje lub rolety zewnętrzne, które po zamknięciu stanowią również izolację akustyczną, a także są w stanie chronić przed włamaniami lub wandalizmem. Chronią także okno przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Nowoczesne żaluzje zewnętrzne sterowane są elektrycznie. Umożliwia to dostosowywania się do warunków oświetleniowych, dzięki czemu automatycznie ustawiają się względem słońca tak, aby zapewnić optymalne warunki w pomieszczeniu. Posiadają również funkcję zabezpieczające je przed uszkodzeniem przez bardzo silny wiatr. Wyposażone są w czujniki, które badają napór wiatru i w razie konieczności podciągają żaluzje.


Bardzo ważną funkcją żaluzji i rolet jest dodatkowa izolacja termiczna okna, sięgająca nawet 30 %. Dzięki temu jesteśmy w stanie obniżyć zapotrzebowanie na ciepło o kilka procent. Znacznie wydajniej sprawdzają się w lecie zmniejszając zapotrzebowanie za moc chłodniczą o kilkanaście nawet kilkadziesiąt procent. W czasie zimy powinny być podciągnięte w dzień – tak by wpuszczać jak najwięcej ciepła, natomiast w nocy należy je zamknąć, aby zredukować straty przez okna. Odwrotną sytuację mamy w lecie, kiedy w dzień chronią dom przed przegrzaniem a w nocy – otwarte – umożliwiają ucieczkę nadmiernego ciepła.

 


Łamacze światła

Są to ekrany na zewnątrz budynku, których głównym zadaniem jest ograniczenie ilości przenikającego do budynku ciepła. Występują w wersji stałej lub ruchomej i są znacznie masywniejsze od żaluzji. Instaluje się je w pewnej odległości od okna, ponieważ po skośnych blachach nagrzane powietrze mogłoby wpadać do budynku przez otwarte okna. Coraz częściej spotyka się łamacze, które nie tylko chronią dom przed przegrzaniem, ale także produkują prąd. Na ich ramionach zainstalowane są ogniwa PV.

 

Funkcje przesłon okiennych

  • Zwiększają izolacyjność cieplną okna.
  • Redukują zapotrzebowanie na moc cieplną i chłodniczą budynku obniżając w ten sposób koszty eksploatacji.
  • Umożliwiają ograniczenie ilości promieni słonecznych chroniąc przed przegrzaniem.
  • Chronią przed nadmiernym oświetleniem pomieszczeń.
  • W odpowiedni sposób rozpraszają światło, tworząc lepsze warunki oświetlenia.
  • Stanowią dodatkową izolację akustyczną.
  • Chronią przed włamaniami i wandalizmem.
  • Wyposażone w panele PV – mogą produkować prąd.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013