„Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” – podpisana umowa

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”. Całkowita wartość zadania wynosi 700 tys zł brutto.
Przyznane nam finansowanie w wysokości 700 tys zł jest związane z realizacją przez Ministerstwo Edukacji i nauki programu „Inwestycje w oświacie”.
Głównym celem planowanej inwestycji jest rozwój zaplecza infrastrukturalnego, służącego realizacji zadań w zakresie kształcenia zawodowego w placówce CKZ SWP. Poszerzenie bazy
infrastrukturalnej ma służyć uzupełnieniu dotychczasowej oferty szkoleń placówki w obszarach kompetencji, które się dopiero się kształtują i stanowią nowy front edukacji zawodowej, ale które są kluczowe dla transformacji energetycznej w Polsce i regionie dolnośląskim. Chodzi o rozwój oferty kształcenia w dziedzinie technologii magazynowania energii, wytwarzania jej z własnych, lokalnych źródeł oraz monitorowania prawidłowości działania tego typu kompleksowych systemów energetycznych, łączących funkcje produkowania i magazynowania energii.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców w projekcie „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” i pojawiającymi się pytaniami o możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego 
13 grudnia 2023

W związku z realizacją projektu „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”, realizowanego w ramach programu inwestycyjnego Ministra Edukacji i Nauki występującego pod nazwą „Inwestycje w oświacie” zapraszamy do zapoznani
7 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej
21 listopada 2023

Region Zasavje w środkowej Słowenii to jeszcze niedawno filar systemu energetycznego Słowenii. Największa w kraju elektrownia, w pobliżu bogate złoża węgla i kopalnie oraz tysiące miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale tylko do czasu. W 201
17 listopada 2023

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013