Nasz zespół

SWP realizuje usługi dla firm i samorządów głównie w oparciu o swój etatowy zespół ekspercki. Trzon stanowią konsultanci, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali już na początku lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Europie Zachodniej. Gwarantują oni ciągłość rozwoju organizacji i systematycznego gromadzenia jej najważniejszego kapitału – wiedzy i doświadczenia.

Uff, może kiedyś uda nam się zebrać nas wszystkich w jednym miejscu, tak byśmy mogli wszyscy pojawić się na jednym zdjęciu. A trochę nas jest… Tylko nasz podstawowy zespół to na dziś 30 osób. Kompetencje zespołu są rozwijane w 5 dziedzinach istotnych z punktu widzenia poszukiwania rozwiązań na rzecz naszych klientów. Są to:

 • rozwój nowych produktów i usług powiązany z komercjalizacją i transferem technologii,
 • rozwój rynków dla nowych technologii,
 • finansowanie i ekonomika innowacyjnych przedsięwzięć
 • rozwój kadr przedsiębiorstw, samorządów i uczelni
 • budowanie modeli biznesowo-organizacyjnych wspomagających rozwój nowych technologii i ich wprowadzanie na rynek (klastry)

Ale nasza działalność nie zamyka się w ramach 30-osobowego zespołu. Budując od połowy lat 90-tych klastry szybko dostrzegliśmy, jak wielki potencjał tkwi we współpracujących z nami firmach, uczelniach czy samorządach. Stamtąd też pochodzą nasi eksperci zewnętrzni, świetnie uzupełniający nasz potencjał.

Funkcjonując na tak wielu polach, wymagających gruntownej i specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, prawa i instrumentów finansowania, rozwinęliśmy też metody budowania interdyscyplinarnych zespołów łączących specjalistów z wielu dziedzin. Sprzyja temu zresztą nasza bardzo elastyczna forma organizacji. Od początku lat 90-tych pracujemy bowiem wyłącznie w reżimie projektowo-zadaniowym. Taka formuła to z jednej strony szybkość i sprawność w działaniu, ale z drugiej ogromne wyzwanie organizacyjne. Tym bardziej, jeśli – jak miało i ma to miejsce w naszym przypadku – związana jest z realizacją projektów dofinansowanych z pomocy publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia

Doświadczenie zawodowe:

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1988)
 • asystent w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1988-91)
 • Menedżerskie Studia Podyplomowe MBA Executive prowadzone przez Central State Connecticut University i Portland State University; szkolenia zawodowe w Duńskim Instytucie Technologicznym (DTI) i Amerykańskim Stowarzyszeniu Zarządzania (AMA)
 • stypendysta rządu japońskiego (1993) oraz amerykańskiego (1995) z zakresu zarządzania
 • staże zawodowe w firmach amerykańskich (m.in. Saatchi&Saatchi, Winkler McManus) i japońskich (m.in. Toyota, NKK, Toyoda, Shin Caterpillar Mitsubishi)
 • Przygotowanie metodyczne dzięki szkołom trenerów i konsultantów Price Waterhouse i Danish Technological Institute. Staże zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Danii, Irlandii, Niemczech i Japonii
 • 20-letnie doświadczenie jako trener, autor programów szkoleniowych, konsultant i menedżer wielkoskalowych projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych na rzecz przedsiębiorstw, organizacji okołobiznesowych oraz administracji publicznej w ramach programów PHARE i funduszy strukturalnych.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013