pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Nasz zespół

SWP realizuje usługi dla firm i samorządów głównie w oparciu o swój etatowy zespół ekspercki. Trzon stanowią konsultanci, którzy wiedzę i doświadczenie zdobywali już na początku lat 90-tych w Stanach Zjednoczonych, Japonii i w Europie Zachodniej. Gwarantują oni ciągłość rozwoju organizacji i systematycznego gromadzenia jej najważniejszego kapitału – wiedzy i doświadczenia.

Uff, może kiedyś uda nam się zebrać nas wszystkich w jednym miejscu, tak byśmy mogli wszyscy pojawić się na jednym zdjęciu. A trochę nas jest… Tylko nasz podstawowy zespół to na dziś 30 osób. Kompetencje zespołu są rozwijane w 5 dziedzinach istotnych z punktu widzenia poszukiwania rozwiązań na rzecz naszych klientów. Są to:

 • rozwój nowych produktów i usług powiązany z komercjalizacją i transferem technologii,
 • rozwój rynków dla nowych technologii,
 • finansowanie i ekonomika innowacyjnych przedsięwzięć
 • rozwój kadr przedsiębiorstw, samorządów i uczelni
 • budowanie modeli biznesowo-organizacyjnych wspomagających rozwój nowych technologii i ich wprowadzanie na rynek (klastry)

Ale nasza działalność nie zamyka się w ramach 30-osobowego zespołu. Budując od połowy lat 90-tych klastry szybko dostrzegliśmy, jak wielki potencjał tkwi we współpracujących z nami firmach, uczelniach czy samorządach. Stamtąd też pochodzą nasi eksperci zewnętrzni, świetnie uzupełniający nasz potencjał.

Funkcjonując na tak wielu polach, wymagających gruntownej i specjalistycznej wiedzy z zakresu technologii, prawa i instrumentów finansowania, rozwinęliśmy też metody budowania interdyscyplinarnych zespołów łączących specjalistów z wielu dziedzin. Sprzyja temu zresztą nasza bardzo elastyczna forma organizacji. Od początku lat 90-tych pracujemy bowiem wyłącznie w reżimie projektowo-zadaniowym. Taka formuła to z jednej strony szybkość i sprawność w działaniu, ale z drugiej ogromne wyzwanie organizacyjne. Tym bardziej, jeśli – jak miało i ma to miejsce w naszym przypadku – związana jest z realizacją projektów dofinansowanych z pomocy publicznej.

Zarząd Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość

Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia

Doświadczenie zawodowe:

 • absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (1988)
 • asystent w Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (1988-91)
 • Menedżerskie Studia Podyplomowe MBA Executive prowadzone przez Central State Connecticut University i Portland State University; szkolenia zawodowe w Duńskim Instytucie Technologicznym (DTI) i Amerykańskim Stowarzyszeniu Zarządzania (AMA)
 • stypendysta rządu japońskiego (1993) oraz amerykańskiego (1995) z zakresu zarządzania
 • staże zawodowe w firmach amerykańskich (m.in. Saatchi&Saatchi, Winkler McManus) i japońskich (m.in. Toyota, NKK, Toyoda, Shin Caterpillar Mitsubishi)
 • Przygotowanie metodyczne dzięki szkołom trenerów i konsultantów Price Waterhouse i Danish Technological Institute. Staże zawodowe w Stanach Zjednoczonych, Danii, Irlandii, Niemczech i Japonii
 • 20-letnie doświadczenie jako trener, autor programów szkoleniowych, konsultant i menedżer wielkoskalowych projektów szkoleniowo-doradczych realizowanych na rzecz przedsiębiorstw, organizacji okołobiznesowych oraz administracji publicznej w ramach programów PHARE i funduszy strukturalnych.
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013