Infrastruktura

CTE to nowoczesny ośrodek i centrum badawczo-rozwojowe ze specjalistycznym zapleczem do testowania czystych technologii wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu z własnych źródeł. W jego skład wchodzi:

– Modelowy, demonstracyjny obiekt o pow. 1 200 m2
wykonany w standardzie niskoenergetycznym z 12 stanowiskami badawczymi do weryfikacji urządzeń i systemów techniczno-energetycznych

 

– Laboratorium pomp ciepła:

 • gruntowa pompa ciepła na 5 sondach pionowych z regeneracją dolnego źródła ciepłem odpadowym i opomiarowaniem sond (czujniki co kilka metrów w odwiertach z oceną potencjału termalnych dla różnych warstw hydrogeologicznych)
 • 3 systemy pomp ciepła powietrze-woda z aktywną rekuperacją

Regeneracja dolnego źródła instalacji pompy ciepła w CTE – wizualizacja w BEMS

– Laboratorium Technologii Fotowoltaicznych na terenie w pobliżu obiektu CTE:

 • trzy stopnie pomiarowe: I stopień pomiarowy – pary modułów w 16 technologiach PV; II stopień pomiarowy – 14 systemów 3 kw w wybranych technologiach PV; III stopień pomiarowy – 6 systemów 30 kW
 • technologie standardowe: moduły krzemowe krystaliczne; technologie niestandardowe: PERC; hybrydowa sc-Si/a-Si; IBC back-contacted; bifacial; moduły cienkowarstwowe: CIGS, CdTe
 • magazyny energii (3 typy: litowo-jonowy z katodą typu LiFePO4; litowo-polimerowy NMC; przepływowy RFB Redox Flow Battery)
  Więcej: https://cte.fea.pl/badanie-modulow-oraz-systemow-fotowoltaicznych-w-warunkach-naturalnego-naslonecznienia-pv/

 

– akredytowane centrum certyfikowanych szkoleń zawodowych (akredytacje UDT w zakresie systemów fotowoltaicznych i pomp ciepła: OZE-A/2600053/16 i OZE -A/2600054/16), dysponujące bogatym zapleczem dydaktycznym:

 • zaplecze wewnętrzne (3 sale szkoleniowo-konferencyjne z podłączeniem do BEMS i możliwością treningów symulacji nastaw urządzeń w obiekcie; 2 specjalistyczne pracownie zawodowe – PV i PC)
 • zaplecze zewnętrzne (dachy treningowe do montażu systemów fotowoltaicznych; demonstratory modułów w technologiach krzemowych, cienkowarstwowych i PV-T)
  Więcej: http://szkolainstalatorow.pl/

 

– strefa multimedialna „Dom Solarny” z 4 stanowiskami do interaktywnej prezentacji nowoczesnych technologii wytwarzania, przesyłania i magazynowania energii w domu prosumenckim
Więcej: http://szkolainstalatorow.pl/wyposazenie-edukacja-interaktywna/

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013