O nas

Centrum Technologii Energetycznych to główna domena działalności i najważniejszy projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i innowacji. Zaś CTE to kompleks badawczo-testowy, umożliwiający transfer technologii energetycznych w najbardziej praktyczny sposób – poprzez ich rzeczywistą weryfikację na własnych urządzeniach i systemach zainstalowanych w faktycznie działającym obiekcie CTE oraz w jego pobliżu. Nazwę Centrum Technologii Energetycznych nosi także Klaster, który prowadzimy od 2008 roku (zob. https://cte.fea.pl/klaster-cte/). 

Klaster CTE to nie tylko sprawdzony w naszej działalności instrument transferu technologii, ale także platforma współpracy partnerów publicznych i niepublicznych, pozwalająca im kreować wspólne projekty, służące transformacji energetycznej.   

Naszym celem, jako Stowarzyszenia, zawsze było torowanie nowych dróg rozwoju społecznego i gospodarczego, czy to na poziomie lokalnym czy regionalnym. 

Najważniejszym kapitałem, którym dysponujemy są nasze pomysły i wypracowana przez lata zdolność do wprowadzania ich w życie. Blisko 30 lat pracy na rzecz przedsiębiorców dało nam doświadczenie i wiedzę jak sprawnie budować projekty, których celem jest zmiana biznesowych modeli działania pojedynczych firm i całych ich grup. To dlatego nasze rozwiązania polegają zawsze na szukaniu nieoczywistych i niewykorzystanych związków pomiędzy samymi firmami, ale także pomiędzy firmami, gminami, uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi 

Pozostajemy jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu.

 
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013