pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

O nas

Centrum Technologii Energetycznych to główna domena działalności i najważniejszy projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i innowacji. Zaś CTE to kompleks badawczo-testowy, umożliwiający transfer technologii energetycznych w najbardziej praktyczny sposób – poprzez ich rzeczywistą weryfikację na własnych urządzeniach i systemach zainstalowanych w faktycznie działającym obiekcie CTE oraz w jego pobliżu. Nazwę Centrum Technologii Energetycznych nosi także Klaster, który prowadzimy od 2008 roku (zob. https://cte.fea.pl/klaster-cte/). 

Klaster CTE to nie tylko sprawdzony w naszej działalności instrument transferu technologii, ale także platforma współpracy partnerów publicznych i niepublicznych, pozwalająca im kreować wspólne projekty, służące transformacji energetycznej.   

Naszym celem, jako Stowarzyszenia, zawsze było torowanie nowych dróg rozwoju społecznego i gospodarczego, czy to na poziomie lokalnym czy regionalnym. 

Najważniejszym kapitałem, którym dysponujemy są nasze pomysły i wypracowana przez lata zdolność do wprowadzania ich w życie. Blisko 30 lat pracy na rzecz przedsiębiorców dało nam doświadczenie i wiedzę jak sprawnie budować projekty, których celem jest zmiana biznesowych modeli działania pojedynczych firm i całych ich grup. To dlatego nasze rozwiązania polegają zawsze na szukaniu nieoczywistych i niewykorzystanych związków pomiędzy samymi firmami, ale także pomiędzy firmami, gminami, uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi 

Pozostajemy jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu.

 
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013