Zaplecze szkoleniowe

Opis dostępnej infrastruktury szkoleniowej, sal szkoleniowych, pracowni,
stanowisk dydaktycznych

Infrastruktura OGÓLNOSZKOLENIOWA

CTE - budynek
dydaktyczno-demonstracyjny
dla technologii budownictwa niskoenergetycznego
i odnawialnych źródeł energii

Centrum Technologii Energetycznych powstał jako demonstrator i praktyczna lekcja poglądowa nowoczesnych technologii budownictwa energooszczędnego. Cały obiekt i jego infrastruktura są intensywnie wykorzystywane w procesie dydaktycznym podnoszenia branżowych kwalifikacji zawodowych i zajęciach szkoleniowych w nim prowadzonych. Obiekt CTE to wzorcowy przykład budownictwa energooszczędnego oraz praktyczna demonstracja w zakresie konstrukcji, doboru materiałów, urządzeń i rozwiązań instalacyjnych głównie w zakresie wentylacji, klimatyzacji i ogrzewania oraz wykorzystania różnych źródeł energii (głównie odnawialnych)

 

Budynek CTE powstał z rozmysłem jako wizytówka racjonalnego ekonomicznie budownictwa energooszczędnego. Mimo że wybudowany już w 2012 roku, to jego standard wciąż wyprzedza rozwiązania spotykane na rynku. Zapotrzebowanie na energię użytkową wynosi w nim 37 KWh/m2/rok, czyli dwukrotnie mniej niż przewidują aktualnie obowiązujące warunki techniczne dla nowo budowanych obiektów. Jest to wynik nie tylko doboru materiałów i urządzeń, w tym systemu docieplenia czy radykalnie energooszczędnych okien. To także efekt doświadczeń gromadzonych przez wiele lat, wykorzystania elementów projektowania pasywnego, włączenia od początku do zespołu projektowego nie tylko architektów, ale także instalatorów, energetyków, automatyków, fizyków budowli i wykonawców budowlanych oraz niezwykle wymagającego poligonu wykonawczego, na którym poradzili sobie tylko wykonawcy o najwyższych standardach jakościowych. Jako całość tworzy więc bardzo praktyczne zaplecze do szkoleń zawodowych dla architektów, projektantów i branżystów z różnych dziedzin budownictwa.  

 

Obiekt CTE jest ważny w procesie dydaktycznym również dlatego, że  testowane są w nim różnorodne technologie i instalacje (np. w ramach stanowisk do badawczo-pomiarowych kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych czy pomp ciepła). Dodatkowo, prowadzone są tu prace rozwoje nad absolutnie nowatorskimi technologiami (m.in. kolektor paraboliczny z całoroczną akumulacją ciepła w złożu mineralnym czy regeneracja dolnego źródła pomp ciepła na odwiertach pionowych).

Hall demonstracyjno-szkoleniowy
z multimedialnymi prezentacjami edukacyjnymi dot. sposobu wytwarzania oraz wykorzystania energii z własnych źródeł 

Hall i jego wyposażenie stanowi część zaplecza szkoleniowego. Jego powierzchnia to ok. 180m2; zajmuje znaczną część kondygnacji parterowej budynku Centrum Technologii Energetycznych. Tematem przewodnim jest model inteligentnego domu solarnego, w którym kluczową rolę odgrywają solarne technologie wytwarzania energii (fotowoltaika, kolektory słoneczne i pompy ciepła). Infrastruktura edukacyjna w hallu CTE podzielona jest na dwie części:

 1. Część stanowiskowa:
  4 interaktywne stanowiska multimedialno-demonstracyjno-treningowe.
  STANOWISKO 1: Małoskalowe technologie generacji energii ze źródeł odnawialnych - fotowoltaika, ciepło z kolektorów słonecznych, pompa ciepła, biomasa, wiatr.
  STANOWISKO 2: Magazynowanie energii - stanowisko magazynowania energii: inwertery z akumulatorami energii elektrycznej, akumulatory ciepła z wymiennikami, instalacje przesyłowe;
  STANOWISKO 3: Odbiorniki (wykorzystanie energii) - stanowisko do wykorzystywania energii;
  STANOWISKO 4: Budynek - stanowisko interaktywne – dotykowy model multimedialny prezentujący działanie poszczególnych stref w budynku, dotknięcie poszczególnych stref i elementów uruchamia aplikację demonstracyjną z opisem, animacją i lektorem
 2. Część wspólna: projekcje w jednym dużym ekranie zsynchronizowanym z 4 stanowiskami (osoby ćwiczące i przyglądające się takiemu ćwiczeniu, mogą obserwować na dużym ekranie, wizualizację kontekstu całego domu inteligentnego z odznaczonym miejscem technologii, której dotyczy dana tablica; możliwość prezentacji żywo na większym ekranie przebiegu ćwiczenia wykonywanego przez daną osobę na tablicy edukacyjno-treningowej).

- Poszczególne stanowiska pełnią dwie funkcje:

 1. edukacyjno-promocyjną – pokazuje (głównie za pomocą przekazu multimedialnego), jak działają technologie i jak przyczyniają się do inteligencji domu; na warstwę multimedialną składa się: hardware (panele, monitory, etc.) software (oprogramowanie sterujące i aplikacje) oraz zawartość treściowa (content, scenariusze multimedialne)
 2. treningowo-demonstracyjną – pokazuje (głównie za pomocą urządzeń na nich zgromadzonych) jak technologie fizycznie działają, jak ich używać, jak je poprawnie instalować, jak dobierać elementy składowe (z wykorzystaniem do szkoleń zawodowych); urządzenia realizujące tę funkcję pełnią rolę demonstratorów szkoleniowych - czyli specjalnie dostosowanych urządzeń do celów szkoleniowych

Sale szkoleniowo-konferencyjne 

Nowocześnie wyposażone sale szkoleniowo-konferencyjne,

 • Liczba i standard sal:
  Obiekt dysponuje 3 salami o łącznej powierzchni ok. 150m2 w części parterowej z wygodnym dostępem; sale przystosowane dla grup do 10, 15 i 20 osób (z ustawieniem stołów i krzeseł w układzie podkowy). W zależności od potrzeb, 2 sale szkoleniowe mogą być połączone i zaaranżowane jako jedna większa sala konferencyjna, przeznaczona dla ok. 80 osób. Dostęp do zaplecza sanitarnego, uwzględniającego potrzeby osób niepełnosprawnych. Obok obiektu duży parking.   
 • Wyposażenie sal.
  Wszystkie sale wyposażone są w:
  • system prezentacji obrazu
  • projektor z multimedialnym ekranem projekcyjnym
  • klimatyzację i wentylację z automatycznym sterowaniem wymianą powietrza w momencie przekroczenia zadanych wartości CO2
  • sterowanie poszczególnymi punktami oświetlenia
  • bezprzewodowy Internet
  • tablice multimedialne
  • flipcharty
  • podłączenia do indywidualnej pracy z wykorzystaniem laptopów
  • podłączenie stanowiskowe do BEMS z podglądem online pracy instalacji
  • system nagłośnienia

System elektronicznego zarządzania instalacjami energetycznymi (BEMS), funkcjonującymi na terenie Centrum Technologii Energetycznych

Budynek CTE posiada najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania do zarządzania wielomedialną generacją rozproszoną dla potrzeb budynku. Elektronicznym mózgiem - sterującym pracą 11 instalacji do produkcji zielonego ciepła, chłodu, energii elektrycznej i świeżego powietrza, instalacji konfigurowanych w budynku dla 5 różnych stref klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i grzewczych – jest BEMS (Buidling Energy Management System). BEMS jest również bardzo praktycznym i nowoczesnym narzędziem do prowadzenia szkoleń dla instalatorów, gdyż umożliwia modelowanie procesów technicznych, wraz z symulowaniem ustawień parametrów pracy poszczególnych urządzeń i możliwością natychmiastowej oceny efektów takich prób. BEMS w świdnickim CTE jest specjalnie zaprojektowanym systemem tele-informatycznym zarówno do stacjonarnego jak i zdalnego (a więc przez Internet) sterowania pracą urządzeń oraz ich telemetrią. Częścią BEMS-u jest specjalnie rozwinięta aplikacja soft-ware’owa do sterowania pracą 11 wspomnianych instalacji energetycznych budynku, blisko 30 km kabli oraz 70 liczników energii. BEEMS na bieżąco gromadzi i analizuje dane dotyczące sprawności energetycznej całych instalacji paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ciepła, kotła na biomasę, urządzeń magazynujących ciepło i prąd, opomiarowanych obwodów oświetlenia energooszczędnego, central wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, trzech systemów rozprowadzania ciepła i chłodu, systemów odzyskiwania ciepła z wentylacji mechanicznej oraz gruntowego wymiennika ciepła. Z punktu widzenia celów procesu edukacyjnego ważne jest, że system z jednej strony jest źródłem informacji w czasie rzeczywistym o faktycznej sprawności działających w budynku instalacji. Z drugiej strony, BEMS na podstawie tych danych automatyzuje proces optymalnego doboru i konfiguracji instalacji pod kątem pomieszczeń o różnym trybie wykorzystania, odmiennych wymogach użytkowników i innym zapotrzebowaniu na ciepło, chłód czy świeże powietrze (sale konferencyjne, sale szkoleniowe, pomieszczenia pracy, pomieszczenia socjalne, pomieszczenia ekspozycyjne, pomieszczenia techniczne, ciągi komunikacyjne budynku).

 

Infrastruktura dedykowana do poszczególnych technologii i typów szkoleń
PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW I INSTALACJI

Specjalistyczne pracownie do ćwiczeń z zakresu projektowania budynków niskoenergetycznych
i instalacji HVAC

8 pracowni do prowadzenia ćwiczeń w minigrupach. Każda z pracowni jest wyposażona w specjalistyczny sprzęt i oprogramowanie inżynierskie do projektowania. Do wyposażenia należą kompletne stanowiska komputerowe z urządzeniami peryferyjnymi i dostępem do plotera. Wszystkie stanowiska są wyposażone w oprogramowanie Revit wykorzystywane do ćwiczeń warsztatowych  z zakresu projektowania i trójwymiarowego wizualizowania obiektów spełniających podwyższone wymogi związane z energooszczędnością. Na bazie tej infrastruktury w poszczególnych pracowniach prowadzone są również zindywidualizowane ćwiczenia z zakresu doboru branżowych instalacji HVAC (czyli grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Każda z pracowni ma zdalny dostęp poprzez sieć intranetową do funkcjonalności BEMS (zob. punkt powyżej), co umożliwia prowadzenie specjalistycznych ćwiczeń z zakresu doboru parametrów technicznych pracy projektowanych instalacji oraz symulowania nastaw i modelowania przykładowych rozwiązań projektowych, przy jednoczesnej i natychmiastowej obserwacji wpływu na funkcjonujące w obiekcie CTE instalacje. Część stanowisk jest także odrębnie wyposażona w oprogramowanie inżynierskie do doboru instalacji fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych.   

FOTOWOLTAIKA – infrastruktura edukacyjna ZEWNĘTRZNA

Dachy treningowe

Specjalnie wybudowane konstrukcje dachowe z różnymi typami poryć dachowych (różne rodzaje dachówek oraz blach) do zajęć praktycznych w zakresie montażu systemów fotowoltaicznych: dach dwuspadowy stromy (do wysokości dwukondygnacyjnego budynku) oraz dach jednospadowy z pochyleniem łagodnym

Systemy demonstracyjno-testowe

 1. Laboratorium systemów fotowoltaicznych z polem badawczo-testowo-demonstracyjnym (największe w Polsce), obejmujące 16 różnych systemów PV czołowych producentów światowych i reprezentujące technologie pierwszej generacji oraz przyszłościowe technologie drugiej generacji. Systemy są skonfigurowane w trzech przedziałach mocowych: pary pojedynczych generatorów, kompletne systemy prosumenckie (ok. 3 kW) oraz systemy 30 kW. Pierwsze dwa są naziemne, trzeci w części naziemny i w części nadachowy. 
 2. Trzy gniazda demonstratorów fotowoltaicznych na stelażach (łącznie 20 modułów PV), prezentujące wiodące technologie fotowoltaiczne obecne na rynkach światowych (systemy oparte na krzemie mono- i multikrystalicznym, technologie cienkowarstwowe oparte na miedzi, tellurku kadmu, cezie i selenie) oraz systemy hybrydowe (tzw. PVT) do wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w sposób zintegrowany

Akumulatory energii elektrycznej współpracujące z systemami PV

 1. 30 kWh pojemności nominalnej, typ akumulatora: elektrochemiczny -  litowo-jonowy z katodą typu LiFePO4, ilość cykli ładowania: 6000 (przy pojemności resztkowej nie mniejszej niż 80%), głębokość rozładowania: 85%, nazwa własna: PRO Hybrid 9-30, prod.: Fenecon (Ger)/BYD (China)
 2. 25 kWh pojemności nominalnej, typ akumulatora: elektrochemiczny - litowo-polimerowy (NMC), ilość cykli ładowania: 7000 (przy pojemności resztkowej nie mniejszej niż 80%), głębokość rozładowania: min. 85%, nazwa własna: StoraXe SRS2025, prod.: Ads-Tec (Ger),
 3. 10 kWh pojemności nominalnej, typ akumulatora: przepływowy  RFB (Redox Flow Battery), ilość cykli ładowania nieograniczona (30 letni czas życia elektrolitu), głębokość rozładowania: min. 90%; bezpieczeństwo - nazwa własna: EverFlow Compact Storage, prod.: Schmid (Ger)
TECHNOLOGIE SOLARNE – infrastruktura edukacyjna WEWNĘTRZNA

Specjalistyczna pracownia do prowadzenia zajęć z zakresu technologii solarnych (fotowoltaika i kolektory słoneczne)

Pow. ok. 30 m2. Wyposażenie – kompleksowe do proponowanego typu szkoleń

POMPY CIEPŁA – infrastruktura edukacyjna

Specjalistyczna pracownia do prowadzenia zajęć zakresu technologii pomp ciepła

Pow. ok. 30 m2. Wyposażenie – kompleksowe do proponowanego typu szkoleń, w tym: do ćwiczeń z podłączenia pomp powietrznych typu SPLIT i Monoblok, podłączeń pompy gruntowej oraz uruchamiania i diagnostyki pompy ciepła

WENTYLACJA, KLIMATYZACJA, REKUPERACJA – infrastruktura edukacyjna

Specjalistyczna pracownia do prowadzenia zajęć zakresu technologii i systemów
wentylacyjno-klimatyzacyjnych

Pow. ok. 30 m2. Wyposażenie – kompleksowe do proponowanego typu szkoleń, w tym: do wykonania instalacji wentylacji mechanicznej, ćwiczeń z podłączania i badania rekuperatora i GWC, oraz ćwiczeń z serwisowanie instalacji wentylacji mechanicznej.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013