Pakiet projektowanie instalacji i systemów domów energooszczędnych

  Pakiet projektowanie instalacji i systemów domów energooszczędnych W ramach usługi otrzymają Państwo: pakiet 20 gotowych dokumentacji modelowych budynków efektywnych energetycznie obejmujący:fotorealistyczne wizualizacje, rzuty wszystkich

Pakiet badanie i testowanie akumulatora energii cieplnej bazującego na instalacji skupiającego kolektora słonecznego

Pakiet badanie i testowanie akumulatora energii cieplnej bazującego na instalacji skupiającego kolektora słonecznego  Usługa wiąże się do dostępu do wyników badań prototypów będących etapem w procesie prowadzonych badań i prac rozwojowych. W ra

Pakiet elektroniczny system konfigurowania domów energooszczędnych

  Pakiet elektroniczny system konfigurowania domów energooszczędnych W ramach usługi otrzymają Państwo: narzędzie do konfigurowania wariantu budynku efektywnego energetycznie wraz z opcją rozwiązania optymalnego, narzędzie z funkcjami edu

Pakiet organizacji szkoleń, seminariów i konferencji

Pakiet organizacji szkoleń, seminariów i konferencji  W ramach pakietu otrzymują Państwo:  Gwarantowane, bezpłatne godziny korzystania z nowocześnie wyposażonych sal szkoleniowo-konferencyjnych, Możliwość organizacji wizyt studyjnych dla k

Pakiet Biuro w terenie – pakiet usług biurowych w budynku CTE

Pakiet Biuro w terenie - pakiet usług biurowych w budynku CTE W ramach pakietu otrzymują Państwo:  udostępnione w pełni wyposażone biuro z elastycznym dostępem na godziny, jako miejsca do spotkań biznesowych wraz z obsługą administracyjno-ca

Pakiet Organizacja imprez wystawienniczych wewnątrz i na zewnątrz budynku CTE

  Pakiet Organizacja imprez wystawienniczych wewnątrz i na zewnątrz budynku CTE W ramach pakietuotrzymują Państwo: możliwość organizacji i udziału w czasowych ekspozycjach na terenie holu wystawienniczego CTE (pow. ok. 120 m2) oraz na teren

Pakiet badania i testowania urządzeń opartych na OZE

  Pakiet badania i testowania urządzeń opartych na OZE W ramach pakietu otrzymują Państwo: okresowy raport z badania źródeł i systemów ciepła (powietrzna pompa ciepła, gruntowa pompa ciepła, kocioł na biomasę), systemów wentylacji (trzy róż
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013