PRZEDSIĘBIORSTWA – budynki usługowe i użyteczności publicznej

Modelowy budynek PRZYCHODNI w standardzie NISKOENERGETYCZNYM z pracowni Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Osoba do kontaktu: Marek Rybiański, m.rybianski@fea.pl

PRZEDSIĘBIORSTWA –
budynki usługowe i użyteczności publicznej

(kliknij okładkę aby powiększyć)
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013