Klaster CTE

Budynek CTE stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy firm i uczelni skupionych w Klastrze Centrum Technologii Energetycznych.

Jak przystąpić?

KROK 1. Klaster CTE

Stań się członkiem Centrum Technologii Energetycznych – wypełnij deklarację centrum Porozumienia Kooperacyjnego CTE. Członkiem Klastra mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, ośrodki-badawczo rozwojowe oraz różne organizacje i instytucje mające osobowość prawną i prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Klastra.

KROK 2. Nowoczesna infrastruktura

W ramach projektu uzyskasz dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz technologii związanych z budownictwem energooszczędnym oraz instalacjami OZE, dostęp do wiedzy, know-how, możliwość wymiany doświadczeń.

KROK 3. Pakiety CTE

Włącz swoje produkty, technologie lub do gotowych, kompleksowych i wprowadzanych na rynek rozwiązań energetycznych, promuj się na platformie internetowej CTE, rekomendującej wzorcowe rozwiązania energetyczno-instalacyjne dla domu mieszkalnego i budynku usługowego. Rozwijaj się poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz pomieszczeń konferencyjno-szkoleniowych CTE. Uczestnicz oraz otrzymuj raporty z badań nad poszczególnymi instalacjami.

KROK 4. Promocja i sprzedaż

Włącz swoje produkty, technologie lub do gotowych, kompleksowych i wprowadzanych na rynek rozwiązań energetycznych, promuj się na platformie internetowej CTE, rekomendującej wzorcowe rozwiązania energetyczno-instalacyjne dla domu mieszkalnego i budynku usługowego. Rozwijaj się poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz pomieszczeń konferencyjno-szkoleniowych CTE. Uczestnicz oraz otrzymuj raporty z badań nad poszczególnymi instalacjami.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013