Referencje gmin partnerskich dla „PV projektu”

Przedstawiamy Państwu referencje gmin partnerskich dla „PV projektu” – największego projektu grantow

Referencje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”

Referencje Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna "INVEST-PARK"

Price Waterhouse

Referencje od Price Waterhouse

Danish Technological Institute

Referencje z Duńskiego Instytutu Technologii

Rekomendacja Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacja jaką otrzymaliśmy od MPiPS.

Politechnika Wrocławska

Referencje otrzymane przez nas od Politechniki Wrocławskiej   Referencje przyznane Stowar

Referencja MŚP

Referencja jaką otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Promocji i Rozw Referencja jaką otrzymaliśmy

Referencje Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego

List referencyjny List referencyjny Departamentu Rozwoju Gospodarczego dotyczący długoletniej w

Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju

Wyróżnienie w edycji krajowej konkursu "Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju" od Fundacji Innowacji i
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013