O nas

Naszym celem zawsze było torowanie nowych dróg rozwoju społecznego i gospodarczego, czy to na poziomie lokalnym czy regionalnym.

 Naszym głównym kapitałem są nasze pomysły i wypracowana przez lata zdolność do wprowadzania ich w życie. 20 lat pracy na rzecz przedsiębiorców dało nam doświadczenie i wiedzę jak sprawnie budować projekty, których celem jest zmiana biznesowych modeli działania pojedynczych firm i całych ich grup. To dlatego nasze rozwiązania polegają zawsze na szukaniu nieoczywistych i niewykorzystanych związków pomiędzy samymi firmami, ale także pomiędzy firmami, gminami, uczelniami, czy organizacjami pozarządowymi 

CTE to projekt Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość w Świdnicy. Jesteśmy pozarządową organizacją ekspercką, pełniąca rolę brokera technologii i innowacji.  Pozostajemy jednym z największych inicjatorów i propagatorów wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii i technologii energooszczędnych w Polsce od przeszło 20 lat. Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz racjonalnego wykorzystania energii i wykorzystania nowoczesnych technologii na poziomie: pojedynczych domów, gminy, powiatu oraz regionu.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013