Jak przystąpić?

Budynek CTE stanowi zaplecze badawczo-rozwojowe dla grupy firm i uczelni skupionych w Klastrze Centrum Technologii Eneregtycznych.

 

 

Jak przystąpić?

KROK 1. Klaster CTE

Stań się członkiem Centrum Technologii Energetycznych – wypełnij deklarację centrum Porozumienia Kooperacyjnego CTE. Członkiem Klastra mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, ośrodki badawczo-rozwojowe oraz różne organizacje i instytucje mające osobowość prawną
i prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Klastra.

KROK 2. Nowoczesna infrastruktura

W ramach projektu uzyskasz dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz technologii związanych z budownictwem energooszczędnym oraz instalacjami OZE, dostęp do wiedzy, know-how, możliwość wymiany doświadczeń.

KROK 3. Pakiety CTE

Korzystaj z różnych pakietów opracowanych w oparciu o infrastrukturę oraz zespół ekspertów. Stwórz swoje biuro terenowe w CTE, przeprowadzaj szkolenia, prezentacje oraz spotkania biznesowe. Wybierz pakiet, który jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.

KROK 4. Promocja i sprzedaż

Włącz swoje produkty, technologie lub do gotowych, kompleksowych i wprowadzanych na rynek rozwiązań energetycznych, promuj się na platformie internetowej CTE, rekomendującej wzorcowe rozwiązania energetyczno-instalacyjne dla domu mieszkalnego i budynku usługowego. Rozwijaj się poprzez dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej oraz pomieszczeń konferencyjno-szkoleniowych CTE. Uczestnicz oraz otrzymuj raporty z badań nad poszczególnymi instalacjami.

Przed przystąpieniem do klastra zapoznaj się z regulaminem.

regulamin powiązania

 

Deklarację znajdziesz tutaj 

Deklaracja przystąpienia do Powiązania Kooperacyjnego CTE

Prześlij ją do nas biuro@fea.pl skontaktujemy się z Tobą.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013