Szczelność i wentylacja

Na ogrzanie domu zużywamy średnio ok. 70% pobieranej przez nas energii. Wraz z powietrzem, które uchodzi z domu tracimy również ciepło. Powietrze znajdujące się w naszych domach musi być jednak wymieniane ze względów higienicznych oraz z uwagi na zawartość dwutlenku węgla odpowiadająca za nasze samopoczucie.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013