Badanie modułów oraz systemów fotowoltaicznych w warunkach naturalnego nasłonecznienia

Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych przy Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Osoba do kontaktu: Marek Rybiański, m.rybianski@fea.pl

Nasza oferta(kliknij okładkę aby powiększyć)

Testing PV modules and systems in natural outdoor conditions

(click on the cover below to read)
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013