Czym jest Klaster CTE?

Klaster „Centrum Technologii Energetycznych” skupia firmy i instytucje, których głównym przedmiotem działalności jest wykorzystanie odnawialnych źródeł energii jak i wdrażanie technologii związanych z efektywnością energetyczną. Bazując na naszej bazie badawczo – rozwojowej CTE, chcemy wspólnie wypracować innowacyjne koncepcje budynków energooszczędnych ze zintegrowanymi systemami energetycznymi. W ramach ponadbranżowej współpracy, Państwa technologie, produkty i usługi staną się częścią gotowych, kompleksowych rozwiązań energetycznych wprowadzanych na rynek.


Udział w Klastrze to również korzyści wynikające z wielu możliwości reklamowych. Oferujemy Państwu możliwość skorzystania z przestrzeni wystawienniczej wraz z obsługą, promocję na portalu internetowym czy włączenie prezentacji Państwa produktów podczas organizowanych przez nas konferencji i seminariów. Organizujemy również misje gospodarcze jak i wyjazdy studyjne mające na celu tworzenie nowych powiązań kooperacyjnych.
W ramach uczestnictwa w Klastrze udostępniamy również pomieszczenia konferencyjno – szkoleniowe wraz z obsługą, jak i usługi doradztwa energetycznego jak audyty energetyczne.
Bazując na wieloletnim doświadczeniu oferujemy także pomoc z zakresu możliwości pozyskania zewnętrznego finansowania ze środków krajowych jak i zagranicznych, oraz przygotowanie niezbędnej dokumentacji.

Zapraszamy do przystąpienia do klastra!

Więcej informacji na temat przystąpienia do CTE znajdziesz TUTAJ

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013