Okna w domu energooszczędnym

Okna są bardzo ważnym elementem konstrukcyjnym każdego projektowanego budynku. Zazwyczaj stanowią główną drogę ucieczki ciepła na zewnątrz budynku, lecz wyróżniają się także bardzo dobrym współczynnikiem izolacyjności termicznej, co pozwala wykorzystywać światło słoneczne – darmową energię pochodzącą z natury.

Stając przed wyborem okien dla domu ekologicznego i niskoenergetycznego należy pamiętać o fakcie ich doboru w zależności od pomieszczenia oraz kierunku geograficznego. Rozmieszczenie okien jest niezwykle ważne dla klimatu panującego w projektowanym budynku.

Największa powierzchnia przeszkleń w klimacie umiarkowanym powinna znajdować się po stronie elewacji południowej, ponieważ zyski energetyczne na tej ścianie są największe.  Natomiast aby uniknąć przegrzania pomieszczeń w okresie letnim,  należy stosować markizy lub osłony ograniczające nagrzewanie. Skuteczne są też rolety zewnętrzne, które odbijają ciepło zanim dotrze do wnętrza budynku. Od strony południowej powinno się projektować tylko duże pomieszczenia, chroni to przed dusznością.

Od północy, gdzie straty ciepła są największe, liczba okien powinna być najmniejsza, a teren osłonięty np. drzewami, aby zredukować ruchliwość mas powietrza.

Aby zapewnić optymalną ilość światła dziennego, powierzchnia okien powinna stanowić około 20% powierzchni podłogi od strony południowej, 10-20% od wschodu i zachodu oraz 10% od strony północnej.

Najważniejszym parametrem okna energooszczędnego jest współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2xK)], który określa izolacyjność cieplną. Jest to ilość ciepła przenikająca w ciągu sekundy przez element konstrukcyjny (np. okno, ścianę, dach) o powierzchni 1 mpłaskiej przegrody przy różnicy temperatury powietrza po obu jej stronach wynoszącej 1˚C. To znaczy, że lepszą izolacyjność zapewniają przegrody o mniejszym współczynniku.

Uwaga!

Chwytem marketingowym stał się współczynnik przeszklenia Ug co nie jest równoznaczne z Uczyli współczynnikiem dot.  całego okna.

W domu energooszczędnym współczynnik Uw całego okna powinien wynosić poniżej 1,1 W/(m2•K) (dotyczy on całego okna, nie tylko szyby).


Drugim bardzo ważnym parametrem jest współczynnik promieniowania słonecznego „g”, im wyższy, tym więcej energii cieplnej przedostanie się przez szybę. Dla domu energooszczędnego zaleca się wybór okien z szybami o wskaźniku „g” powyżej 45%.

Wśród dostępnych na rynku okien dwu-, trzy- lub czterokomorowych wyboru należy dokonać po uprzedniej kalkulacji ekonomicznej.

 

Końcowym sukcesem w kwestii okien energooszczędnych jest nie tylko odpowiedni dobór okien, ale również ich prawidłowe osadzenie w ścianie. Podczas montażu należy uwzględniać rodzaj okien oraz ścian. 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013