Poligon doświadczalny CTE

własny obiekt 1200m2, 13 testowanych technologii, 70 liczników energii … technologie, które rekomendujemy inwestorom, najpierw sprawdzamy „na własnej skórze”.

Badanie modułów oraz systemów fotowoltaicznych
w warunkach naturalnego nasłonecznienia
 PV

Laboratorium Systemów Fotowoltaicznych przy Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy

Osoba do kontaktu: Marek Rybiański, m.rybianski@fea.pl

Nasza oferta

(kliknij okładkę aby powiększyć)
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013