Szczelność budynku a wentylacja

W budynkach nowoczesnych i energooszczędnych bardzo istotne jest doprowadzenie wymaganej ze względów fizjologicznych oraz higienicznych odpowiedniej ilości świeżego powietrza. Równie ważne jest ograniczenie ilości ciepła niezbędnego do podgrzania go do odpowiedniej temperatury. Dlatego też, musi być zachowana odpowiednia szczelność budynku wraz z zastosowaniem wentylacji mechanicznej, dostarczającej odpowiednią ilość powietrza z zewnątrz. 

 

 Docieplenie konstrukcji budynku jest jednym z najbardziej opłacalnych zabiegów, ponieważ nakłady finansowe włożone w ten cel, zwracają się najszybciej. Właściwe ocieplenie ściany pozwalana oszczędność nawet do 40% energii. Ocieplenie polega na dodaniu do istniejącej ściany dodatkowej warstwy materiału o właściwościach izolacyjnych.  Budynek można ocieplać z zewnątrz jaki i od wewnątrz, jednakże skuteczniejsze jest ocieplanie zewnętrzne, ponieważ eliminuje mostki termiczne (nieszczelności w ścianie budynku powodujące utratę ciepła), pozwala na utrzymanie stałej temperatury wewnątrz oraz tworzy równomierną i estetycznie wyglądającą elewację.

 


Najtańszym jak i najczęściej stosowanym materiałem izolacyjnym jest styropian, którego surowcem jest polistyren. Zaletami styropianu są takie, że nie butwieje, nie starzeje się i jest materiałem samogasnącym.  Drugim materiałem co do popularności jest wełna mineralna skalna lub szklana charakteryzująca się elastycznością, co umożliwia łatwe i szczelne dopasowanie jej do miejsc, które wypełnia, niepalnością oraz zdolnością pochłaniania dźwięków. Innymi materiałami izolacyjnymi mogą być: włókna celulozowe, keramzyt oraz polistyren ekstrudowany.

 Przyczyną dużych strat energii mogą być nieszczelne okna oraz drzwi, w tym celu montuje się uszczelki, tworzy izolację, w przypadku okien można zastosować okiennice czy żaluzje. Innymi sposobami jest zmniejszenie wielkości okien oraz wymiana okien na nowocześniejsze. Duże znaczenie ma również prawidłowy montaż okien. Przy złym połączeniu okna ze ścianą mogą powstać szczeliny, przez które przenikają wilgoć, wodę opadową bądź zimne powietrze.  Jednakże pomieszczenia mieszkalne muszą mieć stały dopływ świeżego powietrza, innymi słowy niezbędna jest wentylacja, aby nasze mieszkania i domy pozbawione były wilgoci, a w konsekwencji rozwoju grzybów pleśniowych. 

 Są już jednak rozwiązania, które zapewniają taki komfort w domu – i to bez żadnych strat, a raczej z zyskami energetycznymi. Jest to wentylacja mechaniczna. Stosowanie rekuperatora dostarcza świeże powietrze, pomaga zmniejszyć wilgotność powietrza wewnątrz domu i skutecznie usunąć szkodliwe zanieczyszczenia powstające w budynku. Rekuperator jest wymiennikiem ciepła, który umożliwia odzyskiwanie ciepła z powietrza wywiewanego z budynku. Zastosowanie rekuperatora umożliwia zmniejszenie o 80% energii potrzebnej do ogrzania nawiewanego powietrza. Dla podniesienia sprawności wentylacji mechanicznej z rekuperatorem podłącza się ją do gruntowego wymiennika ciepła

.


Schemat wentylacji mechanicznej z centralą z pompą ciepła typu powietrze-powietrze oraz płytowym gruntowym wymiennikiem ciepła.

 


Rysunek przedstawia najprostszy typ rekuperatora tzw.wymiennik krzyżowy, w którym obok siebie przepływają dwa strumienie powietrza. Ciepło zawarte w powietrzu usuwanym jest przekazywane przez przegrodę chłodnym masom powietrza napływającego do wnętrza a cały proces przebiega samoczynnie, bezdźwięcznie i bez nadzoru 

Staranne uszczelnienie zewnętrznej obudowy budynku wraz z zastosowaniem najwyższej jakości materiałów oraz metod izolacyjnych powoduje całkowite usunięcie nieszczelności i pozwala osiągnąć redukcję zużycia energii. Już na etapie prac budowlanych można eliminować powstawanie szkód, poprzez sprawdzenie szczelności metodą pomiaru ciśnieniowego, opracowaną przez firmę BlowerDoor z Minneapolis. Pomiar szczelności budynku przeprowadza się w następujący sposób: W pierwszej kolejności w drzwiach zewnętrznych budynku zabudowuje się zespół wentylacyjnej płyty drzwiowej Minneapolis BlowerDoor. Wszystkie inne drzwi i okna należy zamknąć. Następnie uruchamia się wentylator, który zasysa powietrze z przestrzeni wewnętrznej sprawdzanego budynku, w wyniku czego w jego pomieszczeniach powstaje podciśnienie. Dzięki wytworzeniu podciśnienia w przestrzeni wewnętrznej budynku strumień powietrza zewnętrznego przepływa do wnętrza budynku przez istniejące w nim szczeliny, spoiny i innego rodzaju nieszczelności. Ten dopływający do wnętrza budynku strumień powietrza można zmierzyć przy użyciu miernika prędkości przepływu powietrza, można go również wizualizować za  pomocą mgły lub dymu.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013