Stanowisko badawcze nadążnego kolektora parabolicznego z mineralnym złożem akumulacyjnym

Czy nie zastanawiałeś się nigdy nad tym, czy dałoby się przechować trochę letniego ciepła aż do zimy, tak, aby ogrzać nim dom podczas styczniowych mrozów? Właśnie taka instalacja testowana jest zaraz przed wejściem do naszego budynku. Dzięki pracy

BMS – System zarządzania budynkiem Centrum Technologii Energetycznych

Korzyści płynące z systemu BMS (Building management system) to w przypadku naszego budynku, nie tylko oszczędność energii czy wysoki komfort użytkowania. To przede wszystkim możliwość obserwacji oraz przeprowadzania testów i porównywania różnych ro
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013