Czym jest Klaster CTE?

Klaster „Centrum Technologii Energetycznych” skupia ponad 140 firm i instytucji (stan na koniec VI.2020), których przedmiotem zainteresowania są technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii oraz rozwiązania związane z poprawą efektywności energetycznej. Klaster CTE tworzą następujące grupy podmiotów:

 • przedsiębiorstwa, w tym: producenci i dostawcy technologii, projektanci, wykonawcy, instalatorzy, deweloperzy
 • jednostki naukowo-badawcze
 • uczelnie, szkoły zawodowe i placówki edukacji zawodowej
 • inwestorzy publiczni (w tym JST) i biznesowi

Udział w Klastrze CTE daje możliwość:

 • dostępu do wiedzy technologicznej, będącej wynikiem wieloletnich testów prowadzonych w warunkach rzeczywistych w kompleksie CTE i ułatwiającej prawidłowy dobór urządzeń i systemów grzewczych oraz energetycznych
 • włączenia się w projekty inicjowane przez zespół CTE, w tym wielkoskalowe, sieciowe projekty grantowe służące wymianie wysokoemisyjnych źródeł ciepła na nowoczesne systemy grzewcze czy budowie własnych instalacji prosumenckich OŹE
 • udziału partnerskiego w programie tworzonych w CTE od podstaw projektów budynków niskoenergetycznych (z rekomendacjami wykonawczo-instalatorskimi, popartymi wynikami testów urządzeń i systemów na stanowiskach badawczych CTE)
 • uczestniczenia w platformach cyfrowych dedykowanych do poprawy zarządzania procesami kooperacji w sposób zdalny (np. zarządzanie sprzedażą w grupie podmiotów kooperujących w ramach wspólnie realizowanych projektów)
 • dostęp do wykonawców zweryfikowanych przez zespół CTE od strony jakości świadczonych usług, nierzadko również w kontekście wymogów, związanych z finansowaniem publicznym
 • korzystania na preferencyjnych warunkach z infrastruktury testowo-badawczej i edukacyjnej CTE
 • sięgnięcia po wiedzę ekspercką personelu CTE w zakresie technologii OŹE i efektywności energetycznej,
 • skorzystania z wieloletniego doświadczenia doradców CTE w pozyskiwaniu środków i wsparcia z funduszy strukturalnych oraz programów krajowych i międzynarodowych, pomocnych w zwiększenia udziału OŹE w skali pojedynczego członka Klastra, jak i grupy podmiotów klastrowych

Zapraszamy do przystąpienia do klastra!
Więcej informacji na temat przystąpienia do CTE znajdziesz TUTAJ

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013