Kontakt

Centrum Technologii Energetycznych

Ul. Stalowa 2

58-100 Świdnica

Tel. 74 64 50 131

Fax. 74 64 50 132

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013