Klaster CTE

cte

Klaster Centrum Technologii Energetycznych jest inicjatywą typu bottom-up.

Został stworzony w 2008 roku jako inicjatywa klastrowa grupy 12 przedsiębiorstw i 2 instytutów badawczych. Na czele grupy stanęła organizacja pozarządowa o profilu inżynierskim – Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość ze Świdnicy. Inicjatywa klastrowa już w 2009 roku przekształciła się w Klaster.


Wielkim skokiem w rozwoju CTE stały się dwa projekty zrealizowane przez Klaster w latach 2010-2015 i wsparte środkami z funduszy strukturalnych (PO IG). W ich wyniku powstała zarówno infrastruktura badawczo-testowa wraz z modelowym obiektem demonstracyjnym CTE, jak też Laboratorium Technologii Fotowoltaicznych. Do końca 2015 roku Klaster liczył już blisko 60 członków. Stworzona infrastruktura testowo-badawcza okazała się niezwykle cennym zasobem, ułatwiającym firmom docieranie do nowych odbiorców. Już wówczas – na rodzącym się dopiero rynku technologii fotowoltaicznych, pomp ciepła i budynków w standardzie radykalnie niskoenergetycznym – dostęp do wyjątkowego zaplecza CTE, pozwalał członkom Klastra rozwijać swoje usługi i technologie w mniej ryzykowny sposób.


Cały kompleks CTE szybko stał się hubem nowoczesnych technologii energetycznych i marką rozpoznawalną w branży. Demonstracyjny walor testowanych technologii i rozwiązań docenili także inwestorzy. Taki bezpośredni kontakt z nowoczesnymi technologiami energetycznymi stanowił przyśpieszony i jakże praktyczny kurs edukacji technologicznej. Prowadzone zaś w CTE testy kilkunastu z tych technologii, i to w warunkach rzeczywistych, dały też inwestorom potężne narzędzie do racjonalnego wyboru rozwiązań i całych systemów. Uzupełnieniem samych testów technologicznych stał się z czasem system akredytacji wykonawców, spełniających podwyższone rygory jakościowe i kompetencyjne. Z systemu tego mogli skorzystać nie tylko inwestorzy biznesowi i publiczni, wprowadzający u siebie rozwiązania oparte na fotowoltaice czy pompach ciepła. System akredytacji pozwolił także bardzo wielu inwestorom prywatnym i właścicielom nieruchomości zredukować ryzyko, tak często towarzyszące nowym technologiom. Ryzyko to jeszcze bardziej wzrasta, gdy inwestorzy korzystają z dofinansowania ze środków publicznych. Kiepskie wykonawstwo i nie najlepiej dobrane urządzenia uniemożliwiają wówczas osiągnięcie i utrzymanie wskaźników rezultatu, narażając inwestorów na dotkliwe sankcje.


Klaster CTE na przestrzeni 12 lat swej działalności bardzo się rozrósł. Obecnie liczy ponad 140 członków (stan na koniec czerwca 2020). Jest otwarty zarówno na podmioty branżowo powiązane z technologiami OŹE czy systemami budownictwa efektywnego energetycznie, jak też inwestorów zainteresowanych wdrożeniem u siebie tych technologii.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013