Jak przystąpić?

Sam udział w Klastrze CTE nie wiąże się z żadnymi zbędnymi formalnościami (zob. poniżej Krok 1) czy też odpłatnościami (nie ma składek). Otwiera za to szereg możliwości (zob. https://cte.fea.pl/czym-jest-klaster-cte/). Co zasady, odpłatny charakter dla członka Klastra może mieć miejsce tylko w następujących przypadkach:

  1. udział w konkretnych projektach inicjowanych przez CTE i samych członków Klastra (odpłatność może dotyczyć kosztów przygotowania tych projektów czy też zapewnienia udziału własnego, jako typowej składowej korzystania z funduszy strukturalnych). Udział w tego typu przedsięwzięciach jest zawsze dobrowolny dla członków Klastra, wymaga złożenia przez podmiot członkowski odrębnej deklaracji, a zasady odpłatności ustalane są za każdym razem w porozumieniu z zainteresowanymi członkami Klastra.
  2. korzystania z pakietów usług (obejmujących np. dostęp do pomieszczeń szkoleniowo-konferencyjnych, powierzenia urządzeń do testów, udostepnienie sprzętu instalatorskiego)
    Członkowie Klastra CTE mają różny status. Generalnie, przedsiębiorstwa oraz JBR-y to Członkowie Zwyczajni, a jednostki samorządowe i edukacyjne to Partnerzy Klastra CTE.

Jak przystąpić?

KROK 1. Klaster CTE

Stań się członkiem Centrum Technologii Energetycznych – wypełnij deklarację centrum Porozumienia Kooperacyjnego CTE. Uzyskasz dzięki temu dostęp do bogatych zasobów Strefy członkowskiej. Członkiem Klastra mogą zostać: jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, przedsiębiorstwa, ośrodki-badawczo rozwojowe oraz różne organizacje i instytucje mające osobowość prawną i prowadzące działania zgodne z zakresem merytorycznym Klastra.

KROK 2. Nowoczesna infrastruktura

W ramach projektu uzyskasz dostęp do nowoczesnej infrastruktury oraz technologii związanych z budownictwem energooszczędnym oraz instalacjami OZE, dostęp do wiedzy, know-how, możliwość wymiany doświadczeń.

KROK 3. Udział w projektach CTE

Możesz stać się partnerem w nowych projektach, uruchamianych ze wsparciem ze środków w ramach nowej unijnej perspektywy finansowej 2021-2027. Nowa polityka spójności UE, ale także plany krajowe, bardzo mocno akcentują wykorzystanie zielonej energii i czystych technologii, jako instrumentów transformacji energetycznej i transformacji na rzecz neutralności emisyjnej (Zielony Ład). Widać ten nacisk we wstępnych założeniach takich programów jak Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (Recovery and Resilience Facility – RRF) czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji (FST). Niezależnie, w naszym kraju zapowiadana jest zarówno kontynuacja znanych już programów ze środków krajowych, wspomagających gospodarkę niskoemisyjną, likwidację emisji kominowej w budynkach publicznych i prywatnych, jak też uruchamianie całkiem nowych. Szansę na udział członków Klastra w całkiem nowych projektach otwierają też zapowiadane i wprowadzane zmiany w prawie. Zapewnią one wiele preferencji dla projektów sieciowych i klastrowych z zakresu inwestycji w zielone źródła energii. Ich beneficjentem mogą być zarówno jednostki publiczne (JST), przedsiębiorstwa, jak i mieszkańcy, chcący stać się prosumentami (np. nowelizacja prawa umożliwiająca wprowadzenie praktycznych instrumentów do wdrożenia koncepcji prosumenta zbiorowego czy lokalnych społeczności energetycznych).

Zainteresowanych członków Klastra prosimy o indywidualny kontakt.

Zostanie im przesłany wzór odpowiedniej deklaracji, która pozwoli lepiej ocenić, udziałem w jakiego typu projektach jest zainteresowanym dany podmiot.

KROK 4. Pakiety CTE

Pakiety CTE w aktualizacji

 

KROK 5. Promocja i sprzedaż

Pakiety CTE w aktualizacji

 

Regulamin klastra

Przed przystąpieniem do klastra zapoznaj się z regulaminem.

Regulamin de minimis PV 5.1 (2)

 

Deklarację znajdziesz tutaj 

Deklaracja przystąpienia do Powiązania Kooperacyjnego CTE

Prześlij ją do nas biuro@fea.pl skontaktujemy się z Tobą.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013