PRZEDSIĘBIORCY: NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków do programu „Efektywnie wykorzystanie energii” (EWE).

Program kierowany jest do przedsiębiorców i podzielony został na 2 części: Dofinansowanie audytów energetycznych w przedsiębiorstwach (5 mln zł) Dofinansowanie inwestycji prowadzących do oszczędności energii i wzrostu efektywności energetyczn

PRZEDSIĘBIORCY: Rządowy program pomocy dla firm rusza już niedługo. BGK udzieli gwarancji na kredyty banków komercyjnych.

Za kilka tygodni ruszy rządowy program pomocy dla firm. Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) będzie udzielał gwarancji na kredyty oferowane przez banki komercyjne małym i średnim przedsiębiorstwom. W ten sposób weźmie na siebie część ryzyka ponoszoneg

PRZEDSIĘBIORCY: Energopożyczka dla przedsiębiorców inwestujących w efektywność energetyczną

Z informacji Agencji Rozwoju Przemysłu wynika, że będzie to jedna z najbardziej konkurencyjnych ofert na rynku dotychczasowych mikro, małych i średnich przedsiębiorców, chcących uzyskać środki na zwiększenie efektywności energetycznej. Szczególn

NFOŚiGW podstawy

Decydując się na realizację projektu indywidualnego bądź też biznesowego związanego z wykorzystaniem szeroko pojętych Odnawialnych Źródeł Energii zwracamy uwagę na takie parametry jak stopa zwrotu kosztów, wytrzymałość instalacji, wydajność a także

OSOBY FIZYCZNE: Wznowienie naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

NFOŚiGW zwiększył pulę środków na program "Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego" adresowany do odbiorców indywidualnych. Wystarczy 10 procent wkładu własnego, aby dostać p

OSOBY FIZYCZNE: Dofinansowanie ekologicznego ogrzewania. Rusza nabór wniosków.

W tym tygodniu NFOŚiGW uruchomił nabór wniosków w ramach programu KAWKA, którego celem jest dofinansowanie efektywnego i ekologicznego ogrzewania w celu likwidacji tzw. niskiej emisji.   Dofinansowanie udzielane będzie w formie bezzwrotnyc
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013