BMS – System zarządzania budynkiem Centrum Technologii Energetycznych

Korzyści płynące z systemu BMS (Building management system) to w przypadku naszego budynku, nie tylko oszczędność energii czy wysoki komfort użytkowania. To przede wszystkim możliwość obserwacji oraz przeprowadzania testów i porównywania różnych rozwiązań energetycznych działających w warunkach naturalnej eksploatacji.

 

 


 

BMS spina wszystkie najważniejsze sieci w budynku: 

  • system HVAC  -ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja
  • oświetlenie
  • zadajniki naścienne
  • żaluzje
  • wszystkie instalacje badawcze 

Wszystkie dane są na bieżąco archiwizowane dzięki czemu można porównać efektywność ich pracy w różnych warunkach atmosferycznych. 


 

Dzięki temu jesteśmy w stanie nie tylko zarządzać pracą budynku jak ma to na celu standardowy system BMS. Jesteśmy w stanie porównać różne źródła energii korelując je z aktualna pogodą. Nasze instalacje posiadają systemy czujników dające nam pełen obraz tego w jaki sposób działają, co może wpłynąć na ich wydajność i przede wszystkim robimy to w warunkach, w jakich będą pracowały w domach.


Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013