Referencje gmin partnerskich dla „PV projektu”

Przedstawiamy Państwu referencje gmin partnerskich dla „PV projektu” – największego projektu grantowego energetyki prosumenckiej na Dolnym Śląsku.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013