Politechnika Wrocławska

Referencje otrzymane przez nas od Politechniki Wrocławskiej

 

Referencje przyznane Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość w ramach wieloletniej współpracy z Politechniką Wrocławską. Głównymi tematami naszej współpracy była energetyka oraz odnawialne źródła energii a także budownictwo energooszczędne. Porozumienie w ramach którego realizowany był projekt inkubatora technologicznego podpisało Miasto Świdnica, Zarząd Województwa Dolnośląskiego a także Rektor Politechniki Wrocławskiej 29 listopada 2007r.

 

 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013