Referencje Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Marszałkowskiego

List referencyjny

List referencyjny Departamentu Rozwoju Gospodarczego dotyczący długoletniej współpracy z Centrum Rozwoju Biznesu z Urzędem Marszałkowskim. Celem współpracy było powstanie i koordynacja działania Polsko – Amerykańskiej Szkoły Biznesu i Administracji realizującej program MBA Executive.

 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013