Certyfikat ISO 9001:2015

Certyfikat przyznany przez Polską Izbę Handlu Zagranicznego Certyfikacja

Certyfikat transferu know-how

Certyfikat transferu know - how przyznany nam przez Fundację Poszanowania Energii w ramach projektu

BBJ Consult

Referencje BBJ Consult 

Astra Consult

Referencje od Astra Consult ApS Management & Training

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Referencje przyznane nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Referencje przyzn

TOTAL Grupa Consultingowa S.A.

Referencje które otrzymaliśmy od firmy TOTAL Referencje przyznane nam przez firmę TOTAL za prze

Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Referencje Powiatowego Urzędu Pracy w Świdnicy

Firma 2000

Referencje od organizacji szkoleniowo doradczej "Firma 2000"
Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013