Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju

Wyróżnienie w edycji krajowej konkursu „Krajowy Lider Innowacji i Rozwoju” od Fundacji Innowacji i Rozwoju

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013