Referencja MŚP

Referencja jaką otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Promocji i Rozw

Referencja jaką otrzymaliśmy od Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

oju Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013