Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Referencje przyznane nam przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Referencje przyznane dla Centrum Wspierania Biznesu działające w ramach Stowarzyszenia, które jest członkiem Krajowego Systemu Usług (KSU) dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013