TOTAL Grupa Consultingowa S.A.

Referencje które otrzymaliśmy od firmy TOTAL

Referencje przyznane nam przez firmę TOTAL za przeprowadzenie szkoleń dla Rohne Polska oraz Alma Internet jak i przedstawicieli Firmy TOTAL z zakresu technik sprzedażowych.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013