Certyfikat transferu know-how

Certyfikat transferu know – how przyznany nam przez Fundację Poszanowania Energii w ramach projektu NOWY EKSPERT.

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013