Pakiet badania i testowania urządzeń opartych na OZE

 

Pakiet badania i testowania urządzeń opartych na OZE

W ramach pakietu otrzymują Państwo:

  • okresowy raport z badania źródeł i systemów ciepła (powietrzna pompa ciepła, gruntowa pompa ciepła, kocioł na biomasę), systemów wentylacji (trzy różne centrale wentylacyjne, dwa gruntowe wymienniki ciepła), kolektory słoneczne (płaski i rurowy),
  • możliwość udziału w seminariach podsumowujących okresowe wyniki badań oraz prezentujące wyniki unikatowych w skali kraju badań dotyczących eksploatacji i regeneracji dolnego źródła pompy ciepła,
  • praktyczne rekomendacje kierowane do projektantów, instalatorów oraz użytkowników źródeł ciepła, 
  • wsparcie w opracowywaniu koncepcji systemów energetycznych dedykowanych efektywnym energetycznie budynkom mieszkalnym,
  • zdalny dostęp do procesów pomiarowych,

 

Prace badawcze i testowe prowadzone według metodyk opracowanych przez naukowców z Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Wrocławskiej i pod ich nadzorem merytorycznym.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas!
Kontakt: biuro@fea.pl, tel. 74 645 01 31

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013