Pakiet elektroniczny system konfigurowania domów energooszczędnych

 

Pakiet elektroniczny system konfigurowania domów energooszczędnych

W ramach usługi otrzymają Państwo:

  • narzędzie do konfigurowania wariantu budynku efektywnego energetycznie wraz z opcją rozwiązania optymalnego,
  • narzędzie z funkcjami edukacyjnymi doprowadzenia rozmów z potencjalnymi klientami wyjaśniające związki przyczynowo-skutkowe pomiędzy wybranymi rozwiązaniami technicznymi, a uzyskanym standardem energetycznym budynku,  
  • możliwość wykorzystania przestrzeni reklamowej na podstronie Edukatora w kontekście dobrej praktyki,
  • możliwość konfigurowania własnej oferty na stronie CTE,
  • wsparcie sprzedaży poprzez kojarzenie klientów z firmami wykonawczymi.


Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas!
Kontakt: biuro@fea.pl, tel. 74 645 01 31

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013