Pakiet badanie i testowanie akumulatora energii cieplnej bazującego na instalacji skupiającego kolektora słonecznego

Pakiet badanie i testowanie akumulatora energii cieplnej bazującego na instalacji skupiającego kolektora słonecznego 

Usługa wiąże się do dostępu do wyników badań prototypów będących etapem w procesie prowadzonych badań i prac rozwojowych.

W ramach usługi otrzymają Państwo:

  • dostęp do wyników badań naukowych oraz prac rozwojowych związanych z weryfikacją nowej koncepcji systemu ogrzewania budynku jednorodzinnego o standardzie niskoenergetycznym,
  • dostęp do pracy naukowej (praca doktorska)podsumowującej w obszerny sposób proces dochodzenia do etapu prototypowego poprzedzającego etap działającego prototypu systemu ogrzewania budynku z obiektem odbiorczym działającym w warunkach realnych,
  • do bazy artykułów naukowych opisujących poszczególne problemy i sposoby rozwiązania, w tym uzyskane modele matematyczne, stosowane podczas poszukiwania rozwiązań innowacyjnego systemu grzewczego,
  • możliwość wzięcia udziału w konsorcjum projektowym,którego celem będzie budowa nowatorskiego systemu grzewczego w skali realnej wraz z obiektem (budynek) oraz udział w procesie badań oraz popularyzacji wypracowanych rozwiązań technicznych.

 


 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zgłoś się do nas!
Kontakt: biuro@fea.pl, tel. 74 645 01 31

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013