Zima z nowymi instalacjami grzewczymi – pierwsza setka już pracuje

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w organizowanych przez nas konkursach. Dojście do tego etapu wymagało przebycie niełatwej drogi.

Zakończony późną wiosną nabór przyniósł efekty naszej wcześniejszej pracy. Mieszkańcy złożyli ponad 800 wniosków, z których w procedurze konkursowej zostało wyłonionych ponad 540 z rekomendacją do dofinansowania. Powstała też lista rezerwowa. Bardzo nas ucieszyły preferencje mieszkańców w zakresie wyboru nowego źródła ogrzewania. Ponad 80% z nich postawiło na naprawdę czyste technologie. Szczególną popularności cieszyły się pompy ciepła ze wspomaganiem w postaci instalacji fotowoltaicznych.

Aby grantobiorcy mogli zrealizować swoje plany, związane z nowymi instalacjami, muszą dopełnić wielu wymogów formalnych. Jednym z ważniejszych jest podpisanie umowy grantowej, co poprzedza zgromadzenie wielu dokumentów i licznych uzgodnień z personelem projektu. Samo podpisanie umowy odbywa się już w naszej siedzibie w Świdnicy. Jak do tej pory, zjawiło się w tym celu u nas już blisko 450 grantobiorców. Co oznacza, że ostatnie miesiące w naszym projekcie były naprawdę gorące.

Ale pozwoliło to już wielu mieszkańcom wejść w fazę kluczową. A taką na pewno są likwidacje kopciuchów i montaż nowoczesnych urządzeń grzewczych w ich domach.

Jakość wykonawstwa i urządzeń dobieranych w ramach projektów grantowych jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Jak to z reguły bywa, nie wszystko idzie gładko. Sytuacja pandemiczna wywołuje zarówno perturbacje na rynkach dostaw urządzeń i w organizacji pracy wykonawców, ale też i naszej, jako prowadzących projekty. Powoduje to utrudnienia i spowolnienia. W tej sytuacji wykonanie pierwszych 100 instalacji oraz ich odbiór przez naszych inspektorów nadzoru, należy uznać za dobry wynik. Potwierdzenie standardu wykonawstwa przez naszych inspektorów jest dla mieszkańców nie tylko dobrą formą ochrony przed ryzykiem, ale także ważnym sygnałem z punktu przepływu środków. Grantobiorcy bowiem w naszych projektach płacą wykonawcom za instalacje dopiero wtedy, gdy inspektor nadzoru włączy zielone światło po końcowej weryfikacji. To w efekcie otwiera drogę do złożenia przez mieszkańca wniosku o refundację i wypłatę grantu.

W chwili obecnej wypłacone mieszkańcom refundacje przekroczyły już 1 mln zł.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013