Znajdź źródło finansowania! > OSOBY FIZYCZNE: Wznowienie naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

OSOBY FIZYCZNE: Wznowienie naboru wniosków na przydomowe oczyszczalnie ścieków.

NFOŚiGW zwiększył pulę środków na program „Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego” adresowany do odbiorców indywidualnych.

Wystarczy 10 procent wkładu własnego, aby dostać pieniądze na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz podłączenie budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego. 

Fundusz przedłużył możliwość składania wniosków o dofinansowanie do 20 czerwca br. Nabór ma charakter ciągły i kończy się z chwilą wyczerpania środków.

więcej informacji znajdziesz TUTAJ

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013