Wyjazd Studyjny – Modelowe Miasto Ostritz

W dniach 5-6 września Stowarzyszenie Wolna Przedsiębiorczość, przedstawiciele JST oraz firm związanych z OZE oraz EE uczestniczyli w wyjeździe studyjnym do Ekologicznego Miasta Ostritz-St. Marientha

Uczestnicy wyjazdu wzięli udział w 2-dniowej, 3 edycji Polsko-Niemieckiego Forum Energetycznego, dotyczącego bezkonfliktowych oraz opłacalnych projektów OZE i ich wpływu na rozwój gmin. Forum stanowiło swoiste porównanie sytuacji energetyki odnawialnej w Polsce i w Niemczech.
Dwudniowy program składał się z 5 sesji tematycznych, które poświęcone były zagadnieniom związanym z odnawialnymi źródłami oraz wprowadzaniem wyprodukowanej z nich energii na rynek. W kontekście polsko-niemieckim porównane zostały różne rodzaje źródeł energii oraz potrzebne im okresy wsparcia. Jednym z tematów Forum było również znaczenie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla rozwoju gmin i regionu oraz możliwości wykorzystania planowania do uniknięcia konfliktów lokalnych.
Dodatkowy element wyjazdu stanowiło zwiedzanie Modelu Energetycznego Miasta Ostritz w trakcie, którego uczestnicy zapoznali się z praktycznymi aspektami funkcjonowania elektrociepłowni, wykorzystującej paliwa naturalne, elektrowni wodnej oraz naturalnej oczyszczalni ścieków.
 

 

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za uczestnictwo i sympatyczną atmosferę!


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców w projekcie „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” i pojawiającymi się pytaniami o możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego 
13 grudnia 2023

W związku z realizacją projektu „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”, realizowanego w ramach programu inwestycyjnego Ministra Edukacji i Nauki występującego pod nazwą „Inwestycje w oświacie” zapraszamy do zapoznani
7 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej
21 listopada 2023

Region Zasavje w środkowej Słowenii to jeszcze niedawno filar systemu energetycznego Słowenii. Największa w kraju elektrownia, w pobliżu bogate złoża węgla i kopalnie oraz tysiące miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale tylko do czasu. W 201
17 listopada 2023

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013