Wszyscy możemy być prosumentami

We wtorek, 08.04.2014, odbyło się w Centrum Technologii Energetycznych w Świdnicy spotkanie na temat możliwości finansowania inwestycji w rozwiązania wykorzystujące odnawialne źródła energii.

 

Spotkanie, któremu  przewodniczył Krzysztof Brzozowski – prezes Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, zgromadziło 40 osób, w tym przedstawicieli Urzędu Gminy i Miasta Świdnica, spółdzielni mieszkaniowych, zarządców nieruchomości, firm i osób fizycznych.

Głównym zagadnieniem poruszanym w czasie spotkania był program „Prosument” realizowany przez NFOŚiGW.

Program ten przewiduje wsparcie kredytowo-dotacyjne dla inwestorów instalujących mikroźródła OZE do 40 kWe. Wsparciem objęte będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub energii elektrycznej i cieplnej.

„Prosument” ma finansować do 100 proc. kosztów instalacji, z zastrzeżeniem, że część dotacyjna wyniesie do 40 proc. dla produkcji energii elektrycznej i do 20 proc. dla produkcji energii cieplnej.

Program dedykowany jest dla gmin, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz osób fizycznych.

Gminy – zarówno w imieniu wspólnot, jak i spółdzielni mieszkaniowych ze swojego terenu – będą mogły składać wnioski o wsparcie w ramach „Prosumenta” od maja b.r. Natomiast indywidualni właściciele domów będą mogli składać wnioski po czerwcu b.r.

 

W czasie spotkania omawiany był także program „Bocian”, również realizowany przez NFOŚiGW. Program ten przeznaczony jest wyłącznie dla przedsiębiorstw. Forma dofinansowania przewidziana w programie „Bocian” to preferencyjne pożyczki. Dzięki nim inwestorzy, którzy korzystając ze środków udostępnionych przez NFOŚiGW będą mogli pokryć do 75% kosztów kwalifikowanych inwestycji polegających na zainstalowaniu systemów fotowoltaicznych lub dofinansować budowę elektrowni wiatrowych, systemów geotermalnych, elektrowni wodnych, ciepłowni biomasowych, biogazowi.

Żeby pomóc małym i średnim przedsiębiorstwom oraz spółdzielniom i wspólnotom w doborze odpowiednich do potrzeb danego budynku technologii i instalacji OZE (również pod kątem ww. programów dotacyjnych), Centrum Technologii Energetycznych oferuje możliwość skorzystania z bezpłatnego doradztwa w tym zakresie.

Zainteresowanych takim doradztwem prosimy o rejestrację poprzez formularz dostępny na stronie http://rejestracja.fea.pl/. Więcej informacji pod numerem tel. 74 64 50 144.

Ze względu na duże zainteresowanie tematyką dofinansowania inwestycji w OZE, planujemy w przyszłości kolejne bezpłatne spotkania poświęcone tym zagadnieniom. Informacje o terminach takich spotkań będą umieszczane na stronie www.cte.fea.pl,więcej szczegółów pod nr tel. 74 64 50 150.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013