Wpływ położenia budynku na zapotrzebowanie energii

Jednym z głównych czynników, od których zależy zużycie ciepła jest położenie naszegodomu. Polska podzielona jest na pięć stref klimatycznych

Warunki klimatyczne obszaru Polski wynikają z położenia geograficznego na kontynencie europejskim, w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego. Brak barier orograficznych o przebiegu południkowym umożliwia napływ na obszar Polski zarówno mas powietrza o cechach kontynentalnych, znad kontynentu azjatyckiego jaki i morskich, znad Oceanu Atlantyckiego. Duża różnorodność napływających mas powietrza, powoduje częste zmiany pogody oraz występowanie czterech pór roku.  Jest to typowa cecha naszego klimatu, dlatego też określamy go klimatem umiarkowanym przejściowym. Najzimniej jest na południu w okolicach Zakopanego i na północnym-wschodzie Polski, natomiast najcieplej jest na północnym-zachodzie.

 

 

 

 Źródło: www.wiking.edu.pl

 

Na zużycie energii wpływa również usytuowanie budynku, otóż budynek w centrum miasta zużyje mniej energii niż budynek usytuowany na otwartej przestrzeni, co ma związek z oddziaływaniem wiatru na budynek. Jednakże niemożliwe jest aby wszystkie domy powstawały tylko i wyłącznie w miastach. Zużycie energii można wtedy ograniczyć m. in. dzięki izolacji termicznej, czy poprawie sprawności instalacji grzewczej.

Znaczący udział w zyskach ciepła ogrywają promienie słoneczne, które docierają do pomieszczeń przez przegrody przeszklone np. okna. Korzystny wpływ słońca można uzyskać przez odpowiednie usytuowanie budynku względem stron świata oraz przez odpowiednie wyeksponowanie w/w  przegród przeszklonych na promienie słoneczne. Wszelkie oszklenia powinny być usytuowane na południowej ścianie budynku, co pozwoli na obniżenie energii w typowych budynkach do 7%, natomiast w pasywnych aż do 30%. Aby optymalnie wykorzystać energie słoneczną należy lokalizować pomieszczenia dzienne od strony południowej, a pomieszczenia gospodarcze, czy sypialnie od strony północnej. 

 www.domenergooszczedny.com.pl

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013