pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Wizyta studyjna w Centrum Technologii Energetycznych

W dniu 12 września w siedzibie Centrum Technologii Energetycznych (CTE) odbyła się wizyta studyjna, która została zorganizowana przy współpracy z Polsko-Niemiecką Izbą Przemysłowo-Handlową we Wrocławiu.

 Centrum Technologii Energetycznych odwiedziła grupa kilkudziesięciu przedsiębiorców oraz przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych poszukujących nowych możliwości kooperacyjnych, promocyjnych, marketingowych i technologicznych na rynku polskim w obszarze budownictwa energooszczędnego i wykorzystania technologii OŹE w budynku.
 W ramach wizyty odbyła się prezentacja poszczególnych technologii znajdujących się w budynku oraz przedstawione zostały formy wsparcia, jakie oferuje CTE podmiotom, które aktywnie poszukują nowych możliwości na rynku polskim.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013