Wizyta przedsiębiorców z Bawarii w Centrum Technologii Energetycznych

8 lipca gościła w Centrum Technologii grupa przedsiębiorców z Bawarii. Wizyta jest wynikiem współpracy z polsko-niemiecką Izbą AHK.

Odbyła się w ramach współpracy regionów Dolnego Śląska i Bawarii pod auspicjami Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Konsulatu Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu oraz Ministerstwa ds. Gospodarki, Mediów, Energii i Technologii Bawarii. W składzie delegacji gospodarczej z Bawarii znalazła się znacząca reprezentacja przedsiębiorstw z branży energetycznej i technologii ochrony środowiska, w tym reprezentowane na szczeblu właścicielskim takie firmy, jak Schletter (jeden z liderów światowych w zakresie konstrukcji wsporczych dla systemów PV), En Value (znaczący deweloper parków solarnych i przemysłowych instalacji PV w Europie) czy Heber (producent urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych). Wśród gości CTE znalazła także przedstawicielka rządu Bawarii. Goście mieli okazję zapoznać się z technologiami i systemami testowanymi w CTE oraz działalnością świdnickiego centrum. Przedsięwzięcia realizowane przez CTE wzbudziły ogromne zainteresowanie delegacji niemieckiej, czego dowodem były liczne pytania oraz znacznie wykraczająca poza grzecznościową formułę deklaracja powtórnego przyjazdu w jeszcze szerszym składzie i w dłuższym wymiarze czasu.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013