UWAGA! Ważą się losy energetyki obywatelskiej w Polsce

Dzięki uzyskaniu minimalnej większości w Sejmie zdarzyła się rzecz niebywała. 16 stycznia, w trakcie głosowania nad przyjęciem ustawy o OŹE, udało się przegłosować poprawkę, dzięki której małe instalacje do 10 kW będą mogły zostać objęte stałymi taryfami (feed-in-tarifs) przez następne kilkanaście lat. Byłby to przełomowy krok w stronę rozwoju małej energetyki w tysiącach polskich domów i rodzin. Przełomowy krok w stronę uczynienia tysięcy polskich rodzin małymi producentami, konsumentami i sprzedawcami czystej energii, uzyskiwanej z niewielkich przydomowych instalacji typu: mikro turbina wiatrowa, zestaw modułów fotowoltaicznych czy mały generator do łącznego wytwarzania prądu i ciepła.

Ale głosowanie w Sejmie nie kończy tej batalii w sprawie poprawki prosumenckiej. Na początku lutego odbędzie się głosowanie w Senacie, gdzie społeczna poprawka o energetyce obywatelskiej może zostać odrzucona. Czas na działanie jest krótki – 29-go stycznia oczekiwana jest już opinia komisji senackich  o projekcie ustawy, a potem do 6 lutego – najbardziej prawdopodobna data glosowaniu senatorów nad ustawą o OZE i ew. poprawkami. W ostatnim czasie wiele organizacji w Polsce podjęło konkretne działania, aby głos tych wszystkich, którzy chcą, by w Polsce została stworzona realna możliwość wytwarzania energii z własnych źródeł był lepiej słyszalny i lepiej zorganizowany.

 

Została przygotowana petycja do posłów i senatorów. Stworzono także praktyczny mechanizm wyrażania opinii, którym jest społecznościowa platforma internetowa,gdzie każdy z nas może poprzeć poprawkę obywatelską dot. stałych taryf. Mechanizm ten powstał jako wynik wcześniej działań dziesiątek organizacji skupionych w Grupie Energetyka Obywatelska, Koalicji Klimatycznej oraz Związku Pracodawców Forum Energetyki Odnawialnej. Działanie to koordynuje obecnie czołowa polska organizacja PORT PC, związana z rozwojem technologii pomp ciepła i jej lider Paweł Lachman.

 

Swoje poparcie mogą wyrażać zarówno organizacje, instytucje, firmy, jak i osoby prywatne. Petycja znajduje się na stronie http://zmienmy.to/petycja/apel-do-senatu-prosimy-o-poparcie-rozwiazan-korzystnych-dla-ludzi-nie-koncernow-energetycznych/.

Głos poparcia można oddać na stronie http://energetykaobywatelska.com/


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013