Uprawnienia SEP/SPE

Aktualne terminy znajdziecie na stronie www.szkolainstalatorow.pl

Możliwość odnowienia lub uzyskania  po raz pierwszyuprawnień E1, D1, E2, D2, E3, D3.

Program szkoleń:
9.00-11.00 – Szkolenie i egzamin G1 (uprawnienia elektryczne)
11.30-13.30 – Szkolenie i egzamin G3 (uprawnienia gazowe)
14.00 – 16.00 – Szkolenie i egzamin G2 (uprawnienia grzewczo-wentylacyjne)

Koszt szkolenia przygotowującego do egzaminów każdej grupie 200 zł. Koszt egzaminu 185 zł.
W każdej grupie można zdawać 1-2 egzaminów na uprawnienia eksploatacji (E) lub dozoru (D). Zakres uprawnień uzgadniany z komisją egzaminacyjną na podstawie wniosków wypełnionych przez kandydata podczas szkolenia.

Można wziąć udział maksymalnie w 3 szkoleniach (3×200,- zł) i 6 egzaminach (6 x 185,- zł)-łączny koszt 1.710,- zł. Minimalnie można odbyć 1 szkolenie + 1 egzamin (łącznie 385,-zł). Możliwa dowolna kombinacja szkoleń i egzaminów.
Przykład. Szkolenie w grupie 1 i egzamin E1, szkolenie w grupie 2 i egzamin D2, szkolenie w grupie 3 i egzaminy E3 i D3 – koszt 3×200+4×185=1.340,- zł

Opłata na podstawie faktury wystawionej przez organizatora.

 

ZAKRES WYDAWANYCH UPRAWNIEŃ
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 1: Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
1) urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
2) urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym 1 kV;
3) urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
4) zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
5) urządzenia elektrotermiczne;
6) urządzenia do elektrolizy;
7) sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
8) elektryczna sieć trakcyjna;
9) elektryczne w wykonaniu przeciwwybuchowym;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych

GRUPA 2: Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
1) kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
2) sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
3) turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
4) przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW;
5) urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50 kW;
6) pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
7) sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
8) urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
9) piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
10) aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
W zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym
Rodzaj i zakres uprawnień, o które ubiega się wnioskujący: stanowisko eksploatacji lub dozoru

GRUPA 3: Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe
1) urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
2) urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
3) urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
4) sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
5) sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
6) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
7) urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
8) przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
9) turbiny gazowe
10) aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.
w zakresie wykonywanych czynności: obsługi , konserwacji, remontów, montażu, kontrolno-pomiarowym.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013