pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Transfer technologii budownictwa niskoenergetycznego w praktyce

W ostatnim czasie nawiązaliśmy współpracę z firmą BAT, największą w Polsce północnej siecią dystrybuującą materiały budowlane.

BAT posiada 14 oddziałów. Jest też największym w kraju partnerem Polskich Składów Budowlanych PSB. W wyniku obustronnych ustaleń, Centrum Technologii Energetycznych sformułowało i uruchomiło program biznesowy, którego celem jest rozszerzenie działalności pomorskiego dystrybutora o segment materiałów i instalacji dla budownictwa niskoenergetycznego. Punktem wyjścia dla tego programu jest zestaw specjalnie opracowanych w CTE projektów domów energooszczędnych, do których eksperci CTE przygotują specyfikacje materiałowo-instalacyjne. Częścią programu jest również program rozwoju kompetencji firm wykonawczych i instalatorskich, współpracujących z BAT-em i dostrzegających korzyści biznesowe nowego segmentu rynku. W grudniu przeprowadziliśmy cykl szkoleń na temat technologii budynków energooszczędnych, materiałów i instalacji, technologii OŹE oraz ich opłacalności i źródeł finansowania. Wzięło w nich udział blisko 60 osób podzielonych na 3 grupy. Oprócz doradców budowlanych z BAT-a, wśród uczestników znalazło się 24 właścicieli firm wykonawczych. W chwili obecnej rozpoczęły się prace doradcze prowadzone przez ekspertów CTE, związane z audytami budowlano-energetycznymi w BAT i firmach z nim współpracujących pod kątem wdrożenia działań objętych programem biznesowym, w tym rozwojem partnerskiej sieci wykonawczo-instalacyjnej.


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013