pornstar in catsuit xxx porn videos download in hd indiansexmovies.mobi sexy flat chest teen ager porn star in tight dress asian porn back bend fit ass bum anus beautiful face hd photo

Strategia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park

Zespół ekspertów Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, opracował w ostatnim czasie strategię WSSE (zob. referencję: http://www.cte.fea.pl/Centrum/Referencje).To nie tylko prestiżowe, ale i bardzo wymagające zadanie, które powierzył nam Invest Park sp. z o.o., podmiot zarządzający WSSE. 

Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną tworzy ponad 150 przedsiębiorstw, rozlokowanych w 4 województwach (dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie). Wśród firm nie brakuje znanych międzynarodowych koncernów, wśród nich: Toyota, Electrolux, Colgate Palmolive, Faurecia, Cersanit, NSK Steering Systems Europe, Mando Corporation, Bosch, General Electric, Metzeler, Henkel – Ceresit,Lotte, Ronal, IBM,  Marcegaglia, Bridgestone.

 

Centralnym zagadnieniem i jednocześnie fundamentem nowej strategii WSSE okazała się identyfikacja już istniejących powiązań klastrowych, jak też potencjału kooperacyjnego firm strefowych z podmiotami z otoczenia WSSE. Zmapowane powiązania nie tylko potwierdziły istnienie łańcuchów podwykonawczo-dostawczych w 2 kluczowych sektorach, czyli automotive i AGD. Na podstawie analiz technologicznych i procesowych samych firm, jak też analiz otoczenia, wyodrębniliśmy potencjały przedsiębiorstw, na których WSSE może budować specjalizację w zupełnie nowym obszarze. Jest nim sektor rolno-spożywczy. Niezwykle ważnym elementem strategii stał się tez obszar szkolnictwa zawodowego i powiązania go z potrzebami firm strefowych. W trakcie licznych prac analitycznych, w zderzeniu z wieloma ekspertami i praktykami, sformułowaliśmy model MASTERS. To konkretny zestaw innowacyjnych działań i projektów podnoszenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem reguł rynkowych i rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw strefowych.

 

Mapowanie klastrów, formułowanie sektorowych i międzysektorowych łańcuchów wartości,analizy procesów technologiczno-kooperacyjnych strategiczne plany działań dla klastrów, a wreszcie budowanie i zarządzanie inicjatywami klastrowymi to domena Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość od wielu lat. Pierwsze grupy kooperacyjne, tzw; ExpeGroups, budowaliśmy we współpracy z Danish Technological Institute jeszcze w połowie lat 90-tych. Prowadzony przez nas od 2008 roku Klaster Centrum Technologii Energetycznych, stanowi praktyczną ilustrację i weryfikację wypracowanych latami podejść do tworzenia nowych modeli biznesowych współdziałania przedsiębiorstw.    


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 November 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 April 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 February 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 February 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013