Strategia dla Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park

Zespół ekspertów Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość, opracował w ostatnim czasie strategię WSSE (zob. referencję: http://www.cte.fea.pl/Centrum/Referencje).To nie tylko prestiżowe, ale i bardzo wymagające zadanie, które powierzył nam Invest Park sp. z o.o., podmiot zarządzający WSSE. 

Wałbrzyską Specjalną Strefę Ekonomiczną tworzy ponad 150 przedsiębiorstw, rozlokowanych w 4 województwach (dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie). Wśród firm nie brakuje znanych międzynarodowych koncernów, wśród nich: Toyota, Electrolux, Colgate Palmolive, Faurecia, Cersanit, NSK Steering Systems Europe, Mando Corporation, Bosch, General Electric, Metzeler, Henkel – Ceresit,Lotte, Ronal, IBM,  Marcegaglia, Bridgestone.

 

Centralnym zagadnieniem i jednocześnie fundamentem nowej strategii WSSE okazała się identyfikacja już istniejących powiązań klastrowych, jak też potencjału kooperacyjnego firm strefowych z podmiotami z otoczenia WSSE. Zmapowane powiązania nie tylko potwierdziły istnienie łańcuchów podwykonawczo-dostawczych w 2 kluczowych sektorach, czyli automotive i AGD. Na podstawie analiz technologicznych i procesowych samych firm, jak też analiz otoczenia, wyodrębniliśmy potencjały przedsiębiorstw, na których WSSE może budować specjalizację w zupełnie nowym obszarze. Jest nim sektor rolno-spożywczy. Niezwykle ważnym elementem strategii stał się tez obszar szkolnictwa zawodowego i powiązania go z potrzebami firm strefowych. W trakcie licznych prac analitycznych, w zderzeniu z wieloma ekspertami i praktykami, sformułowaliśmy model MASTERS. To konkretny zestaw innowacyjnych działań i projektów podnoszenia kompetencji zawodowych z uwzględnieniem reguł rynkowych i rzeczywistych potrzeb przedsiębiorstw strefowych.

 

Mapowanie klastrów, formułowanie sektorowych i międzysektorowych łańcuchów wartości,analizy procesów technologiczno-kooperacyjnych strategiczne plany działań dla klastrów, a wreszcie budowanie i zarządzanie inicjatywami klastrowymi to domena Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość od wielu lat. Pierwsze grupy kooperacyjne, tzw; ExpeGroups, budowaliśmy we współpracy z Danish Technological Institute jeszcze w połowie lat 90-tych. Prowadzony przez nas od 2008 roku Klaster Centrum Technologii Energetycznych, stanowi praktyczną ilustrację i weryfikację wypracowanych latami podejść do tworzenia nowych modeli biznesowych współdziałania przedsiębiorstw.    


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Szanowni Państwo, W związku z prowadzonym postępowaniem na wyłonienie dostawców w projekcie „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej” i pojawiającymi się pytaniami o możliwość zastosowania rozwiązania zamiennego 
13 grudnia 2023

W związku z realizacją projektu „Rozwój oferty edukacji zawodowej na rzecz transformacji energetycznej”, realizowanego w ramach programu inwestycyjnego Ministra Edukacji i Nauki występującego pod nazwą „Inwestycje w oświacie” zapraszamy do zapoznani
7 grudnia 2023

Miło nam poinformować, że właśnie podpisaliśmy umowę z Ministerstwem Edukacji i Nauki na przyznanie nam dotacji celowej przeznaczonej na finansowanie kosztów realizacji inwestycji związanej z zakupem wyposażenia pn. „Rozwój oferty edukacji zawodowej
21 listopada 2023

Region Zasavje w środkowej Słowenii to jeszcze niedawno filar systemu energetycznego Słowenii. Największa w kraju elektrownia, w pobliżu bogate złoża węgla i kopalnie oraz tysiące miejsc pracy, dobrze płatnych miejsc pracy. Ale tylko do czasu. W 201
17 listopada 2023

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013