Spotkania z mieszkańcami nt programu grantowego w 20 gminach

Oj, działo się!

21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników…

Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych. Cel tego maratonu informacyjnego był jasny: wyjaśnić mieszkańcom zawiłości zbliżającego się konkursu grantowego odpowiednio wcześniej. Tak, by lepiej mogli zrozumieć zawiłości tej formuły, ale także, by mieli więcej czasu na  przygotowania. Jak zwykle mieszkańcy bombardowali nas pytaniami i  wątpliwościami. I jak zawsze, nie ograniczały się one wymogów formalnych, lecz wkraczały w obszar technologii, na które mieszkańcy będą mogli uzyskać granty. Dla nas z kolei była to prawdziwa okazja, by  tłumaczyć, tłumaczyć, tłumaczyć… i to w najlepszy możliwy sposób, czyli w bezpośrednim, żywym kontakcie z najważniejszymi odbiorcami naszych działań.        


<< Wróć do poprzedniej strony

Ostatnie aktualności:

Nasze projekty grantowe wymiany kotłów stałopalnych u mieszkańców 20 gmin dolnośląskich, mimo wielu przeszkód, przynoszą już owoce. A za takie należy uznać wykonanie nowych instalacji grzewczych u 100 pierwszych mieszkańców, którzy uzyskali grant w
13 listopada 2020

Trudny projekt w trudnych czasach. Tak można by w kilku słowach opisać sytuację naszego programu grantowego. Ale skoro jest nadzwyczajne wyzwanie, to potrzebne są też działania daleko wykraczające poza standard. Nasz program adresowany do mieszkańców
21 kwietnia 2020

Oj, działo się! 21 spotkań z mieszkańcami 20 dolnośląskich gmin w trzy tygodnie i ponad 1500 uczestników... Wyruszyliśmy w tę trasę z w związku z uruchamianym przez nas w najbliższym czasie programem grantów na wymianę kotłów stałopalnych.
28 lutego 2020

Pod koniec ubiegłego roku zakończyliśmy wespół z 14 gminami realizację „Projektu PV” – największego na Dolnym Śląsku programu grantowego dla mieszkańców zainteresowanych własnymi źródłami energii w swoich domach. Instalacje fotowoltaiczne, objęte pr
14 lutego 2020

Projekt „Centrum Technologii Energetycznych Powiązania Kooperacyjnego Dolnośląskiego Klastra Energii Odnawialnej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z zasadami działania 5.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013